Konu:Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesinin Adının Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Olarak Değiştirilmesinden Mutluluk Duyduklarına, Alparslan Türkeş Ve Kemal Karpat'ı Rahmetle Yâd Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:56
Tarih:21/02/2019


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinden mutluluk duyduklarına, Alparslan Türkeş ve Kemal Karpat'ı rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; biraz evvel yapılan tüm konuşmalara, son 3 konuşmaya canıgönülden katılıyorum, fevkalade çok güzel konuşmalardı.

Ben de bugün Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmiş olmasından son derece mutluluk duyuyorum grubumuz adına.

Bugün, sizler de biliyorsunuz, Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli mütefekkir bilim adamı Kemal Karpat Hakk'ın rahmetine kavuştu, onu da rahmetle yâd ediyorum.

Ve onun cümleleriyle Alparslan Türkeş'i tarif edebileceğimi düşünüyorum, onun ifadelerini size aktarmak istiyorum, diyor ki insanlar için: "İnsanlar denize doğru akan nehirlere benzer. Nehirler gibi belirli mecralardan yürürler, yaşarlar ve bir yerde sonsuz denizlere erişirler. Ama bazıları herkesin gittiği yolu bırakıp başka yollardan yürümek isterler."

Zannımca Alparslan Türkeş kendi yolunu inşa etmiş bir insandı. Kendi yolunu inşa etti ve devamında da sadece Türkiye'de değil, Türk dünyasında çok büyük bir karşılık buldu.

Böyle bakıldığı zaman isminin bir üniversiteye verilmesini çok daha anlamlı buluyorum ve kendisinin sözleriyle gençlere, üniversite öğrencilerine şöyle hitap etmek istiyorum. Diyor ki rahmetli Alparslan Türkeş: "İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama onlara bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz." Ümit ediyorum bu üniversitede yetişen gençler kendi ideallerini, kendi hayallerini kovalarlar ve bu hayalleri ışığında kendi arzu ettikleri Türkiye'yi ve dünyayı inşa etmek için gayret sarf ederler.

Bu manada, ben tekrar hem Kemal Karpat'ı hem Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli siyaset, devlet adamı Alparslan Türkeş'i tekrar rahmetle yâd ederek yaptığımız iş için de kendimizi tebrik ediyorum. (AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bugün uzun ve yorucu bir gün geçirdik. Bu manada, yaptığımız her konuşmayı -gerginlikler de dâhil olmak üzere- çok anlamlı, faydalı buluyorum Türkiye için. Günün sonunda Türkiye kazansın diyorum.

Teşekkürler. (AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)