Konu:Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 43 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci Madesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:56
Tarih:21/02/2019


Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 43 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci madesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bütün arkadaşlarımın son derece yorgun olduğunu biliyorum, görüyorum fakat bu saatte böyle bir üslupla konuşma yapmayı şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) - Ben de seni kınıyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hakikaten insanların sabrı zorlanıyor. Şimdi, burada sayın hatip üç dakikada bir "Allah'tan kork." "Allah'tan kork." Korkan korksun Allah'tan, böyle bir kaygı içerisinde olan ama nedir bu yani, tehdit eder gibi, sürekli her çıkan "Yatacak yeriniz yok." "Allah'tan kork." Yani bir taraftan insanları dinle alakalı kavramları kullanmakla suçlayacaksınız, konuşmanızda da her üç kelimeden birinde dinî bir terminoloji olarak kullanacaksınız; bunu anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum, çok sakil buluyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Devamında bir kararlı olmak lazım yani bir tutarlılık... Devamında "örtü, örtü, örtü..." Ya, şurada "Allah'tan korkma" kavramını kullanan birisi olarak şunu ben size soruyorum: Örtüyle alakalı bu memlekette bu kadar çile çeken kadınlardan utanan bir insan böyle bir üslup kullanamaz, kullanamaz. Hanginiz bu çileyi çektiniz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Vereceğim Sayın Türkkan, sözünü tamamlasın size de vereceğim.

Buyurun Sayın Zengin, tamamlayalım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, ben İYİ PARTİ'de görev yapan arkadaşlarımı biliyorum. Onlar bizim örtüyle alakalı çektiğimiz çileyi biliyorlar, bu, suistimale gelmeyecek bir konu, dalga geçilemeyecek bir konu. Biz bu işin otuz yıldan fazla çilesini çekmiş insanlarız ve sonuna kadar da saygıyı hak ediyoruz. Ben Sayın Türkkan'ın da bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Velhasılıkelam, gecenin bu saatinde İYİ PARTİ adına konuşma yapan milletvekiliyle alakalı kararı ben kendi gruplarına havale ediyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)