Konu:2002 tarihinden bugüne kaç torba kanunun TBMM Genel Kuruluna geldiğini ve bu torba kanunlar içerisinde kaç kanunda değişiklik yapıldığını Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:56
Tarih:21/02/2019


2002 tarihinden bugüne kaç torba kanunun TBMM Genel Kuruluna geldiğini ve bu torba kanunlar içerisinde kaç kanunda değişiklik yapıldığını Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Doğrusu Komisyon Başkanına sormak isterim: AK PARTİ dönemi yani 2002 tarihinden bugüne -bugün dâhil olmak üzere- kaç tane torba kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldi?

İki: AK PARTİ dönemi yani 2002 tarihinden bugün kadar bu gelen torba kanunların içerisinde kaç tane kanun değişikliği yapıldı?

Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.