Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Aslında ben bugün ceza muhakemesi hukukuyla ilgili konuşmayı çok istiyordum. Ama iki gündür vermiş olduğum bir soru önergesiyle ilgili havuz medyası hakkımda, partimle ilgili bir linç kampanyası düzenlemektedir. Ben bu havuz medyasına yine cevap vermezdim, ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir grup müptezelin çıkıp orada insanları linç ettiği, ötekileştirdiği, ayrıştırdığı yayın grupları bunlar ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, havuz medyasının bu eylemlerine Altındağ'da ortak oldu, hakkımda mesnetsiz, tamamen iftiraya yönelik bir suçlamada bulundu.

Değerli arkadaşlarım, iki gün önce, Enerji Bakanımıza sorulmak üzere 10 soruluk bir önerge verdim. Bakın, 3 tane gemi aldık. Neden? Akdeniz'de petrol aramak için. Ben, 10 tane soru sordum.

SALİH CORA (Trabzon) - Rahatsız mı oldun?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bu gemilerin maliyetini sordum. Tuzla Tersanesi'nde modifiye edilmiş gemilerle ilgili bu ihale kimlere verildi, nasıl verildi; bunu sordum. Alanya'da, Erdemli'de kaç kuyu açıldı; bunu sordum. Alanya'da kırk gündür bu gemiler yatıyor; bunu sordum.

Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: "CHP'li vekil, CHP'liler, Rumlarla birlikte 'Bu kuyular kapatılsın.' diyor." Ben, birazdan, grup başkan vekilime, vermiş olduğum önergeyi teslim edeceğim; grup başkan vekillerimize verecek.

SALİH CORA (Trabzon) - Önergeyi okusana.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Grup başkan vekilinize vereceğim.

Eğer ki "Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramayın." ya da "Bu kuyuları kapatın." ya da "Neden açtınız?" dediysem dünyanın en alçak insanıyım, yarın istifa edeceğim bu Meclisten.

MELİHA AKYOL (Yalova) - Niye bağırıyorsun?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp bir mitingde bunu söyleyebiliyor.

Arkadaşlar, bakın, 10 tane soru var, tek tek vereceğim. Bir tek kelime bulun, her yaptırıma razıyım. Bu kadar kolay mı, çamur atmak bu kadar kolay mı? Benim 2 evladım var. Bakın, sosyal medyada Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra aile resimlerimin altına "Niye ölmüyorsunuz?" diye yazıyorlar. Benim iki evladım eski Meclis Başkanımızın torunlarıyla aynı okula gidiyor. Onlar korumalarla gidiyor, çakarlı arabalarla gidiyor ama benim eşim 2 evladını elinden tutup okula götürüyor, akşam tekrar alıyor. Allah korusun, bana veya aileme bu Cumhurbaşkanının iftiralarından dolayı bir zarar gelse bunun hesabını verebilir mi?

Bakın, bir devleti yönetiyorsunuz, bir seçime gidiyoruz, Allah aşkına olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeyin. Ben bir Mersin Milletvekili olarak "Akdeniz'de niye petrol arıyorsunuz?" diyeceğim. Hadi canım.

Bakın, ben şunu soruyorum: Niye bulamıyorsunuz? İsrail ve Rumlar 300 milyar metreküp doğal gaz bulmuş aynı alanda, biz niye bulamıyoruz? Ben bunu soruyorum, ben haksızlığı soruyorum, ben yolsuzluğu soruyorum, bu ihaleleri kime verdiğinizi soruyorum. Bakın, sorduğum net, 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Yetimin, işçinin, emeklinin parasını oraya gömmüşüz. Lütfen, biz bunu sormayacak mıyız? "Alanya'da o gemi kırk gündür ne yapıyor?" diyorum. "İsrail buluyor, Rum buluyor, ben niye bulamıyorum." diyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki: "CHP'li vekil Rumlarla ve İsraillilerle birlikte 'Kuyular kapatılsın.' diyor." Ve sonra linç kampanyası başlıyor. Böyle bir siyaset olmaz. CHP'ye "çöplük" diyor. Asıl çamur siyasetini yapan kendisi, iftira atan kendisi. Yalan, yalan, yalan. Herkesin bir onuru var. Türkiye'de 4 kişiden 1 tanesi bu partiye oy veriyor. Olmayan bir şeyi nasıl söyleyebilir? Bizler hepimiz bu Meclisteyiz, hiçbirimiz birbirimize iftira atamayız. Ben AK PARTİ'li arkadaşlarıma da atmam. Ben burada bir milletvekiline iftira atsam, sosyal medyada linç etseler, onun tırnağına zarar gelse kahrolurum, kahrolurum, gerçekten kahrolurum. Yapmayın, yapmayın. Bu seçimin konusu bu değil. Ne olur yapmayın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Başarır.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bu seçimde projeleri konuşalım, on yedi yılın hesabını verin, yaptıklarınızı, yapmadıklarınızı söyleyin. Ne alakası var? Bir milletvekilini nasıl hedefe koyuyorsunuz? Hiçbir milletvekiline yapmayın. Burada aynı çatıdayız, birbirimize iftira atmayalım.

Ben grup başkan vekilime önergemi veriyorum, inceleyebilirsiniz, sözümün arkasındayım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)