Konu:Merve Demirel Olayını Masumlaştıran, Küçülten, Değersizleştiren Hiçbir İfade Kullanmadığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Merve Demirel olayını masumlaştıran, küçülten, değersizleştiren hiçbir ifade kullanmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, ben zaten çok net konuşuyorum. Ben şunu ifade ettim, bir kez daha söylüyorum: Şimdi, bu görüntüler kamuoyunda iki türlü görüldü; biri olayın olduğu an, o anın fotoğrafı, bir de tamamına dair bir görüntü, tamamına dair. Şimdi, biz karar verirken, herhâlde bu tacizin bu boyutlarıyla ilgili olarak yargı bir karar verecek, hangi aşamasına, ne... Ama dün şunu ifade ettim: Ne olursa olsun bunu şiddetle reddediyoruz, bir kadına bu muamele olamaz, olamaz ama o görüntülerin tamamını seyrettiğinizde... Seyrediyorsunuz onu, o kadar kısa bir şey ki... Ben kendi kanaatim olarak bunu söyledim, belki de bunu söylemek yerine bunu yargıya bırakmak daha doğrudur ama burada bir kez daha ifade ediyorum: Olayı masumlaştıran, küçülten, değersizleştiren hiçbir ifade kullanmıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bir söz verirseniz, son söz olsun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben diyorum ki: Yargı bunu değerlendirsin, suçu işleyenin kastına kendi karar versin yargı. kastı var mı? İstemeden mi yapmış? Nasıl yapmış?

BAŞKAN - Peki.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Fotoğrafı görmediniz mi?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hepsini gördüm.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Taksirle işlenen bir suç değildir.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Arkadaşım, bir saniye...

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, rica ediyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben şunu çok net söylüyorum: Hiçbir kadın böyle bir muameleye uğrayamaz. Biz, ben, arkadaşlarım, AK PARTİ'deki bütün kadın vekiller ve diğer vekil arkadaşlarım bunun takipçisiyiz. Çok net, alenen söylüyorum, dün de bunu zaten söyledim. Konuşmamı, dün akşam tekrar başından sonuna dinledim, tartışmaya mahal verecek, hafifletecek hiçbir şey söylemediğim kanaatindeyim. Ha, böyle anlaşıldıysa da bir kez daha düzeltiyorum: Hiçbir kadın böyle bir muameleyi göremez. Bunu yapan kişi de hangi saikle yapmışsa saikiyle doğru orantılı cezasını alır, çok net söylüyorum.