Konu:Merve Demirel'le Alakalı Olayı Şiddetle Reddettiklerine Ve Konuya İlişkin Cümlelerinin Çarpıtılmasından Rahatsız Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Merve Demirel'le alakalı olayı şiddetle reddettiklerine ve konuya ilişkin cümlelerinin çarpıtılmasından rahatsız olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.

Aysu Bankoğlu Hanımefendi Milletvekilimizi dinledim, kendisine bir cevap değil ama önemsediğim bir mevzu var. Şimdi, dün burada, Genel Kurulda, bu konular hiç açılmadan, daha ilk konuşmaları verdiğinizde ben AK PARTİ Grup Başkan Vekili olarak konuya dair geniş bir açıklama yaptım ve çok samimiyetle duygularımı ifade ettim. Dün geceden itibaren bazı yayın organlarında şahsımla alakalı çok nahoş bir kampanya başlatıldı. Doğrusu, gündem olmasaydı tekrar açmayı düşünmüyordum ama altını çizmek istiyorum çünkü burası bir aile, öyle görüyorum, fikirlerimiz farklı da olsa bir aileyiz ve söylemediğim bir şeyle itham edilmek istemiyorum çünkü ben hem şahsım adına hem grubumuz adına ifade ediyorum.

Bir kez daha söylemek istiyorum: Merve Demirel'le alakalı olayı biz şiddetle reddediyoruz. Bu konuyla alakalı olarak ben konuşmamı yaptığım sırada Merve Demirel hukuken bir başvuru da yapmamıştı. Öğleden sonraki süreçte Sayın Sezgin Tanrıkulu kürsüden söz aldı ve...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin, tamamlayınız Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Önemsediğim için Sayın Başkan...

BAŞKAN - Tabii, tabii.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Tekrar söz alarak bu mevzuyu çok önemsediğimizi, doğru yaptığını ve AK PARTİ Grubu olarak, hatta AK PARTİ kadın milletvekilleri olarak bunu takip edeceğimizi söyledim. Kendisi de zaten -sağ olsun- bana suç duyurusundan bir örnek verdi, o örneği de okudum ve takipçisi olacağız. "Fakat bunu yaparken şunu ayıralım..." diye ifade ettim, "Bu olayın olmuş olmasından yola çıkarak Türkiye'de Emniyet teşkilatıyla alakalı 'tacizci' tabirinin kullanılmasını, Emniyet teşkilatının değersizleştirilmesini reddediyoruz." dedim. Herhâlde bunda herkes hemfikirdir. Bu konu konuşulurken lütfen bu konuyu hacminde konuşalım. Kaldı ki bir suç duyurusu var, biraz evvel sayın hatip de ifade etti. Olayın kasıtla mı olduğu... Hukukta bu tabir olan bir tabir, kasıt mı var, taksir mi var, hata mı var, yanlışlık mı var, kim hata yaptı; her birimiz bunun takipçisiyiz. Bir kadına yapılan bir mevzuda burada bulunan kadın ya da erkek hiçbirimizin rahatsızlık duymama ihtimalini aklımıza bile getiremeyiz, olamaz böyle bir şey.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hemen tamamlıyorum.

Ama takdir edersiniz ki ben de hayatında bu tarz işlerle mücadele eden bir insan olarak, söylediğim cümleler çarpıtılarak bir kara kampanyanın ortasında kalmaktan da fevkalade rahatsızım. Aynı sahip çıkılmayı, diğer arkadaşlarımdan da şahsım adına ve grubumuz adına da bekliyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar