Konu:Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, hakikaten uzatmak istemiyorum fakat yargı kararını hepimiz okuyoruz. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum: Biz bu kararı burada daha ne kadar tartışacağız? O kadar uzun konuştuk ki bütçe görüşmeleri esnasında da. Bu kararı okuduğunuzda karar, tutukluluğun devamıyla alakalı karara devam edilsin mi, edilmesin mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklamanın haklı olduğuna, yeterli gerekçe olduğuna karar veriyor fakat tekrar salıverilmeyle alakalı başvurularda bunun gerekçelendirilmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kararı okuduğunuzda "Bu tutuklama haksızdır, onu serbest bırakın." demiyor yani. Bu kararı istiyorsanız özel bir gündem yapalım, madde madde konuşalım burada yani, yapalım bunu.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Yapalım, konuşalım ya.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye, tamamlayacağım.

Şimdi, buradan geldiğimiz zaman şunu niye ayırt edemiyoruz? Ben emin değilim, Leyla Güven kendi iradesiyle mi bunu yapıyor? Şahsen emin değilim. Bu ülkede...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...yani neyse, tamam, böyle kalsın.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkanım, başka bir mesele, bununla alakalı değil.

BAŞKAN - Bir saniye..

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan, yerimden bir söz istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Beştaş, siz de lütfen bir dakikada toparlayın, kapatalım ama bu konuyu.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama ben bunu bitirebilirdim. Bakın, bitirmedim Sayın Başkan ya, bilerek bitirmedim ya...

BAŞKAN - Ama verdiğim sözler 60'a göre birer dakika, oradan veriyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani lütfen, o zaman ben de gireyim...