Konu:Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 42 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin İkinci Bölümü Üzerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasında Adalet Ve Kalkınma Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; doğrusu, emin olamıyorum çünkü Sayın Meral Danış Beştaş'ı çok dikkatle dinledim. Şimdi, kendileri hitaplarında, HDP'li milletvekili arkadaşlarımız buraya her geldiklerinde, kürsüye çıktıklarında hep otoriterleşmeden, hep AK PARTİ'ye saldırarak, AK PARTİ üzerinden siyaset yapıyorlar.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Resimlerle ilgili konuşun.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, dinleyelim lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Ben çok sakin dinledim. Müsaade ederseniz...

BAŞKAN - Kürsü masuniyetini koruyalım değerli arkadaşlar.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Her seferinde... Biraz evvel Meral Hanım diyorlar ki: "Bize saldırmayın, bize saldırmadan konuşun." Bunu söyleyebilmek için... Sizin kürsüde yaptığınız bütün konuşmalar AK PARTİ'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmak üzerine, bütün konuşmalarınız böyle oluyor.

Ben de bunu tercih ediyorum, yaptığımız işlerle karşı karşıya gelelim fakat siz bunu tercih etmiyorsunuz. Yaptığınız şeylerde sürekli şunu söylüyorsunuz: "Efendim, ortada hiçbir şey yokken biz terörle itham ediliyoruz." Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile Demirtaş'la alakalı verdiği kararda tutuklamayı makul görüyor, makul şüphe olduğunu söylüyor. Maalesef, milletvekili olmak terörle teması kesmiyor. Milletvekillerinizin, şu anda tutuklu olanların ithamları terörle aralarına mesafe koymamakla alakalı. Ben, arkadaşlarım, biz istiyoruz ki HDP terörden ari bir parti olsun, terörün propagandasını burada yapmasın, Mecliste bizi bunlarla itham etmesin ve nihayetinde, bu ayrım olmadığı için Türkiye'de gerçekten bir gerginlik ortaya çıkıyor. Bu hendek vakaları nerede oldu? İnsanlar size bir anlamda fırsat verdiler 24 Haziran seçimlerinde fakat geldiğimiz noktada, verilen bu güven, terörle iş birliği noktasına geldi.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - O senin düşüncen, senin.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Eğer siz milletin yanında duracaksanız, terörden uzak duracaksanız bizim buna hiçbir itirazımız yok.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Haddini bil ya! Haddini bil sen, bu nasıl bir konuşma!

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Biz Türkiye demokrasisi adına bundan mutluluk duyarız, memnuniyet duyarız ama bir karar veremediğinizi görüyoruz ve insanımız için de beka meselesi öne çıkıyor. Bütün seçimlerde bizim arzu ettiğimiz şey, yerelse yereli konuşalım, genel seçimse genel seçimle alakalı yaptıklarımızı konuşalım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Bir dakika rica ediyorum.

BAŞKAN - Toparlayın.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Ama günün sonunda siz bütün bu seçim kampanyalarını başka bir zemine çekiyorsunuz, bu sizin kendi tercihiniz. Ha, diyorsunuz ki efendim, otoriterleşme, otoriterleşme... Yani bunu en çok tekrar eden sizsiniz. Tuhaf bir örnekleme yaptınız, beş vakit gibi; ya, sizinki beş vakit değil, bin vakit gibi, her kelimeniz bununla başlıyor neredeyse. "Onu tanırım, bunu tanımam." E, o zaman, bize niye anlatıyorsunuz bu kürsüye çıkıp? Ya, siz milletvekilisiniz, biz sizi bir milletvekili olarak tanıyoruz. Buraya geliyorsunuz, bize bir milletvekili olarak hitap ediyorsunuz.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Bakanınıza söyleseydiniz.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Bu sistemin, Türkiye Cumhuriyeti'nin siz tanısanız veya tanımasanız da bakanları var, görevlerini icra ediyorlar. İşte o sebeple, burada yapacağımız şey, hep beraber demokrasiye, hukuka sahip çıkmak. Biz AK PARTİ olarak elimizden geldiğince bunu yapmaya gayret ediyoruz ve HDP'de siyasetle kendini anlatmaya çalışan bütün arkadaşlarımızın da ortak paydasının hukuk ve demokrasi olması gerektiğine inanıyoruz.

Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)