Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, İYİ PARTİ grup önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyor ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, son yıllarda ülkemizde uygulanan KÖİ denilen kamu-özel iş birliği projeleriyle vatandaşın cebindeki paralar maalesef birkaç şirketin cebine aktarılır hâle gelmiştir. 2018 yılı itibarıyla planlanan, başlanan ve devam eden 238 KÖİ projesinin sözleşme değeri 139 milyar 764 milyon ABD doları. Bu projelerden 19 tanesi de havaalanı projesidir. 19 havaalanı projesinin sözleşme değeri ise 71 milyar 502 milyon dolardır. Bu paralar halkın parasıdır arkadaşlar. İhtiyaç duyulan her yerde elbette havaalanı yapılmasını destekliyoruz. Bu projeler ülkeye sağlıklı ve yararlı bir yatırım olmaktan çok kamu kaynaklarının belirli kişilere aktarılması hâline gelmiştir, bizim en büyük itirazımız da budur.

Özellikle seçim bölgem olan İstanbul 3'üncü bölgede İstanbul 3'üncü havaalanı, bütün itirazlara ve teknik eleştirilere rağmen, ihalesi yapılarak inşaatına başlanan 22 milyar 152 milyon avroluk bir yılan hikâyesine dönüşmüştür. Yer seçiminden ihale usulüne, projenin maliyetinden verilen hazine ve yolcu garantilerine her alanda eleştiri ve uyarılara maruz kalan projenin son olarak seçim yatırımı yapmak amacıyla ve halkımıza "büyük yatırım" diye sunularak Cumhurbaşkanı tarafından da sözde açılışı yapılmıştır. "Sözde" diyorum çünkü açılan havalimanı açıldıktan sonra günde 3-5 sefer yaparken maalesef şu anda o seferler de durdurulmuştur. İşte "İstanbul Havalimanında bilet satışları durduruldu mu?" diye 18 Şubat 2019 tarihli bir gazete haberi. Evet, durdurulmuştur, ne olacağı da belli değildir. Gördüğümüz kadarıyla, bu havalimanı birkaç seçim öncesi de açılış törenine malzeme olacak gibi görünüyor. Bu kadar yüksek maliyetlerle ve garantilerle neredeyse her projede bulunan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon, İGA ortaklığına verilen projede bu ortakların da tek tek kaçmaya başladığını görüyoruz. Sonra bir bakıyoruz, emekliliğine çok az bir süre kalan ve başarılarına övgüler dizilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak bir anda emekliye ayrılıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde üçüncü havalimanı inşaatından hoş olmayan kokular geldiğini söyleyebiliriz. Bu şirketler hazine garantileriyle kamu bankalarından milyonlarca, milyarlarca euro kredi kullanıyor, ödemesi gereken borçlarını ödemiyor ve şimdi de projeden kaçmanın yollarını arıyorlar maalesef.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Emecan.

Bir dakika ekliyorum.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Tam sayısını öğrenmekte zorlandığımız onlarca işçimize mezar olan, insanca çalışma koşullarını bile işçimize reva görmeyen, itiraz ettiklerinde dövülen ve gözaltına alınan işçilerimizle hatırlanacak olan bu havalimanı daha açılmadan batmış mıdır değerli arkadaşlar? Bu şirketler neden bir bir kaçıyor? Havalimanı neden açılmıyor ve sürekli erteleniyor? Bu şirketler zarar ederek mi yoksa bu kredileri cebine indirerek mi gidiyor? Bu soruların, işte, cevabı gerekiyor.

Bu araştırma önergesine destek vereceğimiz gibi, aynı zamanda havalimanı inşaatı başladığı günden itibaren yaşanan iş kazalarının nedenleri, çalışanların en temel haklarının karşılanmaması, ölümlerin sayısı gibi araştırılması gereken birçok konu da açığa çıkarılmalıdır diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)