Konu:Seçimlerin Siyasiler İçin İmtihan Olduğuna, Mersin İlinde Minibüsün Kaza Yapması Sonucu Hayatını Kaybeden İşçilere Allah'tan Rahmet, Yaralılara Şifa Dilediğine, Birinci Yaşlılık Şûrası'na, Hayvan Hakları İçin Partilerin Ortak Önergesiyle Komisyon Kurulmasının Sevindirici Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Seçimlerin siyasiler için imtihan olduğuna, Mersin ilinde minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine, Birinci Yaşlılık Şûrası'na, hayvan hakları için partilerin ortak önergesiyle komisyon kurulmasının sevindirici olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Allah hesap görücüdür, amenna fakat millet daha iyi hesap görüyor. Önümüzde seçim var, seçim neticesinde bunları zaten değerlendiririz. (CHP sıralarından gürültüler)

Bilmiyorum yanlış bir şey mi söylüyorum. Vatandaş cevabını verecektir zaten.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim.

Sayın Zengin, siz Genel Kurula hitap edin.

Sayın Bekaroğlu, değerli arkadaşlarım, bir konuşmacı konuşuyor, onu dinleyelim lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, doğrusu anlayamıyorum, bağırmalardan da anlayamıyorum.

Bir kez daha ifade edeyim: Amenna, Allah hesap görücüdür fakat biz siyasileriz, bizimle ilgili önümüzde, hesap süreçleri seçimlerdir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Bravo, laik görüşünüz, anlayışınız dolayısıyla sizi kutluyorum!

BAŞKAN - Sayın Çıray, lütfen.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Kutluyorum, gerçekten kutluyorum.

Sayın Zengin, siz devam edin lütfen, devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Seçim var önümüzde. Seçimlerle ilgili olarak vatandaşlarımız karar verecektir. Biz bağırsak da çağırsak da vatandaşlarımız görüyor, anlıyorlar bizi. Bu seçim hepimiz için bir imtihandır ve nihayetinde de yani ettiğiniz o dualar neyse işte Rabb'im karşılığını verecek. Ben inanıyorum, dünyada da ahirette de siyaset bir bütünlük, hepsinin karşılığını alacağız. Ben şöyle dua ediyorum, beddua değil: Allah hepimize iyi işler yapmayı nasip etsin, iktidara da muhalefete de. Âmin diyorum.

Şimdi, Sayın Başkan, bir başsağlığı dilemek istiyorum. Türkiye'de en çok kadınlar tarlalarda çalışıyorlar. Bu işleri biliyorum, ben de çiftçi bir aileden geliyorum, ne kadar emek verilen bir iş olduğunun farkındayım. Bu manada, Mersin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralananlara şifa diliyorum.

İki konudan bahsedeceğim, bir tanesi bugün Beştepe'de yapılan Yaşlılık Şûrası. Tabii "yaşlılık" kelimesinden ziyade ben aslında "ihtiyar" kelimesini seviyorum, "ihtiyarlamak" kelimesini seviyorum çünkü "ihtiyar" kelimesi, kelime olarak aslında seçme, seçilme anlamına geliyor. Bir şanstır ihtiyarlayabilmek. Modern zamanlarda özellikle kadınlar için böyle yaşlanmak çok şey bir hâle geldi, sanki kaçılacak bir şeymiş gibi. Bugün Tokatlı bir annemiz 104 yaşında ödül aldı. Ben seviniyorum, mutlu oluyorum, Allah hepimize ihtiyarlamayı da nasip etsin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ve devamında da şunu ifade etmek istiyorum: Bugün 5 grup bir araya gelerek güzel bir şey yapıyoruz. Sayın eski Meclis Başkanımız Binali Yıldırım giderken, ayrılırken hayvan haklarıyla alakalı bir araştırma komisyonunu hep beraber kuralım diye arzu ettik. Sağ olsunlar, 5 grubumuz da destek verdiler bununla alakalı olarak. Kendim de uzun yıllar, on bir yıl evinde bir kediye -adı Kızım, 3 oğlum olduğu için- Kızım'a bakmış birisi olarak ki hayatını kaybetti... Pek çok arkadaşımı bu arada gördüm. Hayvan haklarıyla alakalı bir sürü insanın meselesi var grubumuzda arkadaşlarımızın, eminim sizler arasında da öyle. Kamuoyunda gördüğümüz bu olaylardan çok rahatsızlık duyduk her birimiz. Bir kanun var, bir kanun düzenlemesi ama yetersizliklerini görüyoruz. Uzunca toplantılar yaptık, kamuoyunun bildiği isimler geldi, ben de bu toplantılara katıldım arkadaşlarımla beraber. Ama bu konunun hassasiyetine binaen öncesinde böyle bir Komisyon kurarak daha iyiye ulaşmak için bir gayret sarf etmeyi daha anlamlı bulduk.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tamamlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu manada destek veren bütün siyasi gruplarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı bir netice olmasını temenni ediyorum.

Teşekkürler.