Konu:20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü anılırken iktidarın sosyal adalet ilkesini unuttuğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü anılırken iktidarın sosyal adalet ilkesini unuttuğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Bugün, Dünya Adalet Günü anılırken ülkemizde sosyal adalet ilkesi iktidar tarafından unutulmuş durumdadır. Her yıl 20 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Sosyal Adalet Günü'nün amacı, sosyal adaletsizliğe dünya kamuoyunun ilgisini artırmak, ülkelerin eğitim, sağlık gibi konularda daha fazla bütçe oluşturmalarını desteklemek, yoksulluğun kökünü kazımak, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği sağlamak ve herkesin sosyal adalete erişmesine olanak tanımak amacıyla Anayasa'mızın 2'nci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk Devletidir." ibaresinin gereğini bugün iktidarda bulunan birinci parti yerine getirememektedir. Âdeta, Türkiye'de sosyal adalet ayaklar altına alınmakta, toplumun sosyal dengesinin, barışının, huzurunun bozulmasına bu iktidar sebebiyet vermektedir.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.