Konu:Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 42 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Tümü Üzerinde İyi Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/02/2019


Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; tabii yirmi dakikalık bir konuşmanın içerisinde çok fazla mevzu var ama birkaç tanesini ifade etmek istiyorum, Sayın Türkkan ismimi de zikretti.

Adaletle alakalı mekanizmada pek çok arkadaşım var Mecliste avukatlık yapan, hukukun farklı alanlarında çalışmış olan. Her birimizin bu meslekte yapmış olduğu fedakârlıklar var, çalışmalar var. Adliyelerin eski hâlini, yeni hâlini, dağınık olduğu zamanları, şimdi bir araya gelmiş hâllerini, her birini biliyoruz. Dosya aramak, evet, zor bir iştir ama UYAP sistemiyle beraber artık dosya aramak başka bir formata geçti. O yüzden en azından UYAP üzerinden bizler -Adalet Bakanlığının yaptığı en iyi işlerden bir tanesi, ödül aldı Türkiye'de ve dünyada- dosyalarımızı çok net görme imkânına sahibiz ama bir mükemmellik iddiasında da değiliz. Yani özellikle 15 Temmuzla beraber gördük ki çok ağır bir darbe aldı yargı camiası, yaklaşık 5 bine yakın hâkimini kaybetti ve geçmişte de Türkiye, adalet üzerinden çok imtihan oldu.

CHP sıralarından arkadaşlarım bana laf attılar, dediler ki: "Ne zaman gitti duruşmaya, ne zaman gitti adliyeye?" Almıyorlardı ki duruşmaya gireyim. Benim hayatım, icra dairelerinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani alınmadığınız bir yerle ilgili...

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Son zamanlarda dedim, son zamanlarda Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siz önce, eskisi, yenisi...

BAŞKAN - Sayın Zengin, siz konuşmanıza devam edin lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, zaten son zamanlarda olamayışımın sebebi aktif olarak avukatlık yapmıyorum, ben yıllardır milletvekilliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yaptım. Bunlar kamu görevidir, zaten avukatlık yapmaya engeldir. Avukatlık yaptığım zamanları gayet iyi bilen birisiyim.

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Silivri'ye çok gelen oldu, Özlem Hanım, Silivri'ye AKP'li milletvekili çok geldi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Laf atmazsa arkadaşlarım sözümü tamamlamak istiyorum.

BAŞKAN - Siz devam edin, onlar zaten duyulmuyor, sizinkisi duyuluyor.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama ben onları duyuyorum, Sayın Başkan, ben duyduğum için... Müsaade ederlerse efendice süremi tamamlamak istiyorum. Siz müsaade edersiniz, ben size itimat ediyorum.

BAŞKAN - Süreniz bitiyor. Sizin nezaketinizi biz biliyoruz.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şöyle bağlayacağım: Bu yaptığımız çalışmaların hepsi adalet sisteminin çok daha iyi çalışması içindir. Yani bizler bu işleri yaparken arkadaşlarım diyorlar ki: "Açık açık yasaları çiğniyorsunuz." Zinhar yani AK PARTİ hükûmetleri hiçbir zaman... Açık açık yasaları çiğnemek ne mümkün ya? Olabilir mi böyle bir şey ya? Buna biz müsaade etmeyiz, siz müsaade etmezsiniz; yok böyle bir şey.

Andımız örneğini veriyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir cümle söyleyeceğim.

BAŞKAN - Peki, son cümle...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Andımız'la ilgili karardan bahsettiniz Sayın Türkkan. Bu kararı tekrar okumak lazım. Zaten Danıştayın verdiği kararlar "Siz bunu okuyacaksınız." diye verilemez.

Burada yönetmelikle alakalı bir maddede diyor ki: "Millî eğitimin ilkeleri doğrultusunda araştırılarak bunun kaldırılması daha iyi olurdu." Geriye dönüp baktığımızda, zaten bu maddenin içinde olduğu yönetmeliği 2014'te kaldırmışız, böyle bir yönetmelik yok zaten. Böyle bakıldığı zaman "Okumak zorundasınız." diye bir ibare yok, bir tabir yok; Danıştay da böyle bir karar veremez zaten. Bu kararı tekrar okumanızı âcizane ben tavsiye etmiş oluyorum.

Böyle tamamlamış olayım. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında yargı sistematiğini her şeyiyle daha işleyen, daha herkesin içine sinen bir hâle getirmek için bir gayrettir.

Teşekkür ederim.