Konu:Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının kamu vicdanını sarstığına ve kararın siyasi olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/02/2019


Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının kamu vicdanını sarstığına ve kararın siyasi olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla ilgili ceza, istinaf mahkemesi tarafından onanmış durumda. Ancak verilen bu karar, kamunun vicdanını sarsmakta; bu karar siyasidir, bu karar hukuki değil. Siyasi olarak verilen bu karar, seçim öncesi, muhalefet yapan televizyonlara, basın mensuplarına verilen bir gözdağıdır; seçim öncesinde iktidarın yapacağı yanlışlıkları eleştirebilecek veyahut da kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından muhalif olan tüm yazarlara, tüm çizerlere, tüm basın mensuplarına verilen bir gözdağıdır. Bundan demokrasimiz zarar görmektedir. Lütfen, bu yanlışlıktan iktidarın, birinci partinin vazgeçmesi lazım. Demokrasimizin daha gelişmesi için, basına daha özgür, radikal bir şekilde yazı yazma imkânı tanımak lazım.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.