Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/02/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA JÜLİDE İSKENDEROĞLU (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle kadınlarla ilgili sorunları aşacaksak bu konuyu partilerüstü bir mesele olarak görmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Son on yedi yılda kadınların siyaset sahnesinde daha etkin rol oynadığını görmeyi, kadın belediye başkanlarının ve kadın milletvekillerinin sayısının artış göstermesini demokrasimiz adına son derece mutluluk ve umut verici görüyoruz. Kadınlarımızın siyasetteki temsil oranları ile bürokrasideki, sivil toplum kuruluşlarındaki, akademi dünyasındaki ve iş dünyasındaki sayılarının birlikte artış göstermesi geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Kadınlarımızın üstlendiği bu sorumlulukla birlikte karar mekanizmalarında daha aktif yer almalarını önceliyoruz. Temel kanunlarımızda yapılan düzenlemelerle kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten, cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemelerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum ki yaptıklarımızın hepsini saymaya kalksam süremiz yetmeyecektir. Eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar kadınımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok çalışmayı hayata geçirdik.

2004 yılında Anayasa'nın 10'uncu maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmü eklenmiş olup 2010 yılında yapılan son değişiklikle, "Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmüyle söz konusu madde "pozitif ayrımcılık" hususunu da içinde barındıran oldukça güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur.

2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzu kurduk.

Ülkemizde kadınların çalışma hayatına bakıldığında, 2005 yılında ülkemizde istihdam edilen 5 milyon 108 bin kadın bulunurken, 2018 Ağustos itibarıyla bu rakamın 8 milyon 763 bine çıktığını ve önemli ilerlemelerin olduğunu görmekteyiz.

Karar alma mekanizmalarında ve siyasal hayata katılımda, 2002 genel seçimlerinde Parlamentoda kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı yüzde 4,4 iken 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ise kadın milletvekili oranı yüzde 17,4'e yükselmiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın milletvekili sayısı 600 milletvekili içerisinde 104 olmuştur. Ayrıca, siyasete seçilmek üzere değil, toplumun en önemli mimarlarından kadınlarımıza çeşitli makam ve görevlerde yer veriyoruz.

24 Haziran 2018 seçimiyle uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde kabinede 2 bakan görev yapmaktadır. Ayrıca, Bakanlıkta görev yapan bakan yardımcılarımızın 4'ü kadındır. Gazi Meclisimizde 2 kâtip üyemiz var.

Bu örnekleri aslında çoğaltmak mümkün.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın.

JÜLİDE İSKENDEROĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim.

2019 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanlarımızın sayısının artacağı inancımızla, AK PARTİ olarak 25 kadın belediye başkan adayımızla "gönül belediyeciliği"ne talip olduğumuzu belirtiyorum.

Verilen grup önerisinde, kadın milletvekili olarak bizlerin katıldığı ve katılmadığı noktaların olduğunu vurguluyorum. Yıllardır partimizin kadın teşkilatlarından gelen ve milletvekili olan bir siyasetçi olarak, son olarak bizler kadınlarımıza sağladığımız her türlü eşitlik ve pozitif imkânlarla beraber günün şartlarını dünya standartlarını göz önüne alarak düzelteceğimizi belirtmek isterim. Kadınların her alanda eşitliğinin siyasi partilerin yanı sıra, geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)