Konu:Hakk'ın Rahmetine Kavuşan Fikret Ünlü İle Halil Akyüz'e Ve Muğla Milas'ta Göçük Altında Kalan İşçilere Allah'tan Rahmet Dilediğine, Binali Yıldırım'a Seçim Yarışında Başarı Temenni Ettiğine, Merve Demirel Olayıyla İlgili Olarak Emniyet Teşkilatına Yapılan İthamları Reddettiklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/02/2019


Hakk'ın rahmetine kavuşan Fikret Ünlü ile Halil Akyüz'e ve Muğla Milas'ta göçük altında kalan işçilere Allah'tan rahmet dilediğine, Binali Yıldırım'a seçim yarışında başarı temenni ettiğine, Merve Demirel olayıyla ilgili olarak Emniyet teşkilatına yapılan ithamları reddettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Ben de tüm arkadaşlarım gibi, Hakk'ın rahmetine kavuşan eski bakanlarımızdan Fikret Ünlü'ye, eski milletvekillerimizden Halil Akyüz'e Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine, siyasi ailelerine, her birine taziyelerimizi iletiyorum grubumuz adına.

Elbette, Muğla Milas'ta hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de rahmet diliyoruz, üzüntülerimizi ifade ediyoruz ve devamında da dün, yedi ayı aşkın bir dönemdir Meclisimizi hakkıyla idare eden Meclis Başkanımız Binali Yıldırım görevinden ayrıldı, kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz ve devamında da Sayın Celal Adan'a bir haftalığına görevi devretti ve bu hafta sonu da yeni Meclis Başkanımızı seçeceğiz. Ben her bir sürecin, seçim süreçlerinin hem partilerimize hem de milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Tabii ki konuşmalarda pek çok mesele var ama bunlar içerisinden en önemsediğim konuyu seçerek o konu üzerine birkaç kelam etmek istiyorum.

Bunlardan, şahsımda gördüğüm en önemlisi, Merve Demirel'le alakalı, ayın 16'sında yaşanan olaydır. Böyle bir meseleyi konuşurken tabii çok dengeli bir muhakemeyle götürmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi, olayı yaşayan kadının içinde bulunduğu durum, devamında da bu eylemi yapanın ve itham edilenin -hacmini, ne olduğunu göreceğiz hep beraber- hakkı hukuku ve devamında da buradan yola çıkılarak Emniyet teşkilatımıza yapılan ithamlar.

Bir süredir zaten Genel Kurulda da özellikle Emniyet teşkilatımıza ilişkin çok nahoş ifadeler kullanılıyor. Bugün de oldu, hatiplerden birisi bir ilçe emniyet müdürümüz için "sözde emniyet müdürü" ifadesini kullandı. Bunu tabii şiddetle reddediyoruz çünkü devletimizin görev verdiği, görevlendirdiği bir ilçe emniyet müdürüne hiç kimsenin "sözde emniyet müdürü" demeye hakkı yoktur. Ha, görevini yaparken bir hatası varsa, eğer böyle bir işkence iddiası varsa, bunun somutlaşması hâlinde biz sonuna kadar bunun takipçisiyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiçbir çocuğun, insanın işkence görmesine, bizler hukuk insanları ve milletvekilleri olarak tahammül edemeyiz.

Şimdi, burada şunu ifade etmek istiyorum: Olağan yollarla hak aramaya hepimiz varız ama olağan olmayan yollarla hak aranırken normalini aşan tablolar karşımıza çıkıyor. Ben o görüntüleri izledim, hem emniyet müdürlüğünün çektiği görüntüleri izledim hem de olay esnasında çekilen görüntüleri izledim. Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken, bence kastı aşan bir şekilde, olaydan öte Emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Bizim, burada yapmamız gereken, her ikisini aynı anda görmek.

Bir defa şunu belirtmemiz lazım: Prensip olarak, bir insan suç işlerken yakalandığı an ve devamında devam eden süreçler de dâhil olmak üzere asla bir cezalandırmaya tabi tutulamaz -bunu reddediyoruz- itibarsızlaştırılamaz. Yani bu hareketin, hangi sebeple olursa olsun -kastı aşarak olduğuna inanıyorum ama öyle bile olsa- bu görüntünün bir kadını itibarsızlaştırmasına biz müsaade etmeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin, toparlayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama aynı şekilde, bu görüntüden yola çıkarak Emniyet teşkilatını "tacizci" diye itham etmeye de asla tahammülümüz olamaz.

Benim şahsi görüşüm, bir avukatım, yıllardır bu işlerin içerisindeyim; bu görüntüleri izlerken, ben, özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum yani bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var ama bunun da yanlış olduğunu söylüyorum, olmamalıydı. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı ama buradan yola çıkarak da... Kaldı ki saatleri de takip ettim Sayın Başkan. Olay 15.00'te gerçekleşiyor, Merve Demirel saat 18.00'de tekrar bir eyleme katılıyor, şu ana kadar hâlâ da bir şikâyeti olmuyor. Ümit ederim, gider, şikâyetçi olur, biz de takip ederiz, nedir mesele, daha detaylı görme imkânımız olur ve bir gün sonra da sosyal medya üzerinden bu olayı aşan bir şekilde Emniyetimiz aleyhine bir kampanya yürütülüyor. Biz hepsinin hakla, adaletle takibinden yanayız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Son bir cümle rica ediyorum.

Yani hem Merve Demirel'in yaşadığı mağduriyet neyse bunu takip edelim ama sonuçta da itham edilen, orada görevini yapan polis memuruna kendini savunmak için bir imkân verelim ama günün sonunda da asla ve kata Emniyet teşkilatımızı tahkir edecek, onları tacizle itham edecek bir tabloya da müsaade etmeyelim. Bu teşkilat hepimizin teşkilatı.

Teşekkür ediyorum.