Konu:Vefatı Nedeniyle 22'nci Dönem İstanbul Milletvekili Halil Akyüz İle 20, 21, 22'nci Dönem Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'ye Ve Muğla İli Milas İlçesinde Meydana Gelen Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilere Allah'tan Rahmet Dilediğine, İş Güvenliği Ve İş Sağlığı Açısından Düzenlemeler Yapıldığına Ancak Denetimlerin Yapılmasının Önem Arz Ettiğine, Binali Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Olarak Başarılar Dilediklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:19/02/2019


Vefatı nedeniyle 22'nci Dönem İstanbul Milletvekili Halil Akyüz ile 20, 21, 22'nci Dönem Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'ye ve Muğla ili Milas ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dilediğine, iş güvenliği ve iş sağlığı açısından düzenlemeler yapıldığına ancak denetimlerin yapılmasının önem arz ettiğine, Binali Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olarak başarılar dilediklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, biz de 20, 21 ve 22'nci Dönem Karaman Milletvekili, 56 ve 57'nci Hükûmetin gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, Sayın Bakana Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

Yine 22'nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Halil Akyüz'ün vefatını da aynı şekilde teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle iletmek istiyorum.

Sayın Başkan, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük ve nihayetinde orada hayatını kaybeden işçilerimiz, her iş kazasında yaşadığımız, hissettiğimiz gibi burada da hepimizi üzüntüye boğmuştur. İş kazalarından, meslek hastalıklarından sakınmanın yolları bellidir; modern dünya bunun kurallarını, kaidelerini koymuştur. Türkiye'de de mevzuatımız açısından değerlendirildiğinde iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından çok ciddi düzenlemelerin yapıldığı hepimizin malumudur. Problem, herhâlde bunların uygulamasında veyahut da işletmelerin bunlara uyum konusundaki iradelerinde düğümlenmekte. Gereken denetimlerin layıkıyla yapılması kuşkusuz çok büyük önem arz etmekte.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Özellikle ruhsat sahibi olmayan, ruhsatları bulunmayan, hukuki açıdan yeterliliği bulunmayan maden sahalarının yeniden büyük bir ciddiyetle denetim altına alınması, bu konularda gereken tetkiklerin yapılması ve hukuka aykırı şekilde çalışan işletmelerin bu manadaki faaliyetlerinin engellenmesi çok önemlidir. Ruhsat sahibi olsa da iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından mahzurlu şekilde faaliyet gösteren işletmelerde de neticeleri konusunda bu gördüğümüz acı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda bunlarla alakalı da şiddetli tedbirlerin alınmasını talep etmekteyiz.

İşletmelerimiz açısından söylememiz gereken bir şey daha var: İş sağlığı ve işçi güvenliği tedbirleri, işletmelerin kârlılık veya ayakta kalabilmesi için feda edebilecekleri girdilerden değildir. Bunlar insan odaklı, orada çalışan, faaliyet gösteren, alın teri döken insanların emekleri üzerinde, hayatları üzerinde bir hadisedir. Dolayısıyla bu konuda alınabilecek olan tedbirlerden geri durmak, herhâlde bu memlekete yapılacak en büyük kötülük olmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin, toparlayalım.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem toplumumuzun hem işveren kesimimizin gerekli şekilde bilinçlendirilmesi ve bu konuda devletimizce gereken tedbirlerin alınmasını bir defa daha talep ediyoruz, saygılar sunuyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, çok affedersiniz, eksik kaldı.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bülbül, tamamlayın.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim, önümüzdeki notumuzdaydı ama konuşmamız sırasında eksik kaldı.

Dün akşam itibarıyla Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım görevden ayrılma dilekçesini Meclisimize sunmuş ve bugün itibarıyla da devir teslim töreniyle görevini yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan'a tevdi etmiştir.

Biz, Sayın Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı sürecinde göstermiş olduğu hassasiyet, iyi niyet ve hiçbir şekilde siyasi ayrım gözetmeksizin ortaya koymuş olduğu tavır ve duruş dolayısıyla kendisine tekrar teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olarak da kendisine çıkmış olduğu bu siyasi yarışta başarılar diliyoruz, sonuna kadar kendisinin destekçisi olduğumuzu Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak ifade etmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum.