Konu:Mersin’in Kazanlı İlçesinde Tarım Sektöründeki Sorunları Anlatabilmek İçin Bir Yürüyüş Yapmak İsteyen Çiftçilere Ve Onlarla Birlikte Olan Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’ya Güvenlik Güçlerinin Biber Gazıyla Müdahalesini Kınadığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:28/11/2012


MERSİN’İN KAZANLI İLÇESİNDE TARIM SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLARI ANLATABİLMEK İÇİN BİR YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN ÇİFTÇİLERE VE ONLARLA BİRLİKTE OLAN MERSİN MİLLETVEKİLİ AYTUĞ ATICI’YA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BİBER GAZIYLA MÜDAHALESİNİ KINADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Mersin'in Kazanlı beldesinde yaşayan üreticilerimiz tarım sektöründe yaşanan sorunları ve kendi ekonomik sorunlarını anlatabilmek amacıyla bir araya geldiler, bir basın açıklaması yaptılar. Bu açıklamaya Mersin Milletvekilimiz Sayın Aytuğ Atıcı da destek vermek amacıyla kendileriyle beraber oldu. Sonrasında bir yürüyüş yapma arzusuyla harekete geçen çiftçilerimize ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Aytuğ Atıcı'ya güvenlik güçleri biber gazıyla olmayacak şekilde bir müdahalede bulunmuşlardır. Güvenlik güçlerinin bu şekilde, oldukça sert olan tutumunu kınıyorum.

Yasakları koyarak insanların seslerini kısmaya çalışmak, üreticilerin sesini kısmaya çalışmak, sorunların üstünü örtmeye çalışmak doğru bir davranış değildir, mümkün de değildir.

Ben Sayın İçişleri Bakanını bu konularda daha duyarlı olmaya ve bu tip, seslerini duyurmak isteyen vatandaşlarımıza karşı güvenlik güçlerinin daha esnek bir yaklaşım göstermesi konusunda çalışma yapmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.