Konu:Bursa Milletvekili Refik Özen'in Hdp Grup Önerisi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:53
Tarih:14/02/2019


Bursa Milletvekili Refik Özen'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RIDVAN TURAN (Mersin) - Az önce sayın milletvekili benim konuşmamda göstermiş olduğum bilimsel referansları işaret ederek -mealen söylüyorum- "ne idiği belirsiz" kaynaklar olduğunu ifade etti. Şimdi, Genel Kurulda şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Benim elimdeki kaynak Sağlık Bakanlığının 2011 ila 2016 yılları arasında yaptırmış olduğu, 10 milyon kişiyi ilgilendiren, böyle bir popülasyonu araştırmış olan bir kaynaktır, Bakanlığın kendi kaynağıdır. Sayın Bülent Şık da bu çalışma içerisinde çeşitli düzeylerde çalışmış olan bir bilim insanıdır. Dolayısıyla, bunlar resmî verilerdir. Şimdi sorulması gereken şey şudur: Bunların ne idiği belirsiz ve güvenilmez ve kamuoyunu galeyana getirme amacıyla açıklanmış olan bilgiler olduğu söyleniyorsa çıkıp, örneğin Ergene havzasının temiz olduğunu, bu illerde kanser oranının Türkiye'de görülmemiş insidansta yüksek olmadığını, Dilovası'ndaki sağlık koşullarının iyi olduğunu, pestisit kalıntılarına ilişkin söylediğimiz şeylerin gerçek olmadığını birinin iddia etmesi gerekir. Sayın vekilin böyle bir iddiası varsa hodri meydan, çıksın, biz de elimizdeki bilimsel verileri açıklayalım ve bu iş sulha bağlansın. Zaten mesele şudur: Sağlık Bakanlığının...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

RIDVAN TURAN (Mersin) - Sağlık Bakanlığının...

BAŞKAN - Bir dakika doldu Sayın Turan.

RIDVAN TURAN (Mersin) - Hemen toparlıyorum.

Mesele, Sağlık Bakanlığının bu verileri açıklamamış olmasıdır çünkü burada gıda güvenliğini tehdit eden, çoluğumuzun çocuğumuzun ve her birimizin hayatını ciddi oranda riske eden sağlık problemleri vardır ve Bakanlığı da bu konuda tekrar bir kez daha göreve çağırmak bizim de önemli bir vazifemizdir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.