Konu:İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:53
Tarih:14/02/2019


İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMET YILMAZ (Sivas) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Söylenmedik sözü "Söyledi." demek ne kadar yanlışsa, ifade edilmek istenen gayenin dışında bir gaye yüklemek de o kadar yanlıştır. Bizim kültürümüzde kim zerre kadar hayır yapmışsa onun karşılığını görür, kim zerre miktarda kötülük yapmışsa onun da karşılığını görür. Siyaset büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğun gereği olarak emanetin ehline verilmesi istenir. Emaneti ehline vermemek de vebal sayılır.

Buradan hareketle, halka daha çok hizmet edeceği düşünülen kişinin tercih edilmesinin daha doğru olacağını, emanetin ehline verilmesi gerektiğini ifade ettik. "Benim adayım iyi." denildiğinde "Senin adayın kötü." anlamı çıkmaz. Bu ifadeler bir başka adayın daha çok hizmet getireceğinin, onun daha hayırlı olacağının ifade edilmesine de engel değildir. Cümlemin başı "İnanıyorum ki..." sonu "...düşünüyorum." Bu cümle bir hüküm cümlesi de değildir. Sözlerimiz de maksadımız da sözün kendisi de böyledir. "Yolum doğru." demek doğrudur "Tek doğru benim yolum." demek doğru değildir. Biz bugüne kadar buna inandık, bunu söyledik; Yunus gibi, Pir Sultan Abdal gibi, kültürümüze uygun olarak "Tercihlerimizin neticesi bizi karşılar." dedik.

"Bir hastaya vardın ise bir tas su verdin ise

Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi.

Bir miskini gördün ise bir eskice verdin ise

Yarın anda sana gele, Hak libasın biçmiş gibi."

Ya da Pir Sultan'ın ifadesiyle:

"Pir Sultan'ım, sözlerim haktır,

Hak diyen kullardan hiç şüphem yoktur.

Cehennemde ateş olmaz, nâr olmaz.

Herkes ateşini buradan götürür."

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)