Konu:Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 41 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin İkinci Bölümü Üzerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 41 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; tabii, İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu'nun -ne diyelim, insanı rahatlatan diyeceğim bu manada, içinde bize çok eleştiri var ama- bu konuşmasından sonra, ben, bir evvelki hatibin, CHP'li hatibin konuşmasına bir şey ifade etmek istiyorum.

Şimdi, Genel Kuruldaki adap belli. Buradaki adap... Eğer burayla alakalı, Genel Kuruldaki insicamın bozulmasıyla alakalı bir durum varsa burada size, siz Başkanımıza, Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanına, Meclis Başkan Vekiline görev düşüyor. Burada bizler kendi aramızda uzun vakitler geçiriyoruz. Bulunduğumuz süre içerisinde eğer insicam bozulmuyorsa, birbirimize laf atmıyorsak, buradaki hâlle alakalı konuşan kişinin, hatiplerin, bulundukları yerden hadlerini bence çok aşarak, bu tarz bir üslupla had bildirmeye, ne yapacağımızı söylemeye hukuken, İç Tüzük'e göre hakları olmadığını belirtmek istiyorum. Kaldı ki mesele, kendisiyle alakalı bir mesele de değil, çok anlık gelişen bir şeydir. Ben kendi adıma, grup başkan vekili olarak bütün konuşmacılara saygı duyuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Kaldı ki Deniz Bey'in hassaten bir milletvekili olarak takip etme sürecini, gayretlerini, bizim yaptığımız çalışmalardaki ilgi ve alakasını da özellikle takip eden, değer atfeden bir insanım. Bunun da altını çiziyorum, burada belirtmek de isterim.

Doğrusu, ben bu üslubu, bu tarzı çok yakışıksız buldum, bunu ifade etmek isterim. Burada birbirimize saygı duymanın, en önemli ilkemiz olması gerektiği kanaatindeyim. Eleştirmeye amenna, sonuna kadar.

Bu arada da anlamı var mı, bilmiyorum, bazen sorular soruluyor ama cevapla çok ilgilenilmediğini düşünüyorum. Özgür Özel Bey, mevkidaşımız sormuştu, mazotlarla alakalı yapılacak ödemeyle ilgili. Tarım Bakanlığımızla, Bakan Yardımcımızla biraz evvel görüştüm ve kendisi, son on yılda şubat ayında mazotla alakalı bir destek ödemesinin şimdiye kadar hiç yapılmadığını ve bu on yılın neticesinde de bu sene buna bir imkân oluştuğunu, şubat ayının sonunda -belki açıklama yanlış anlaşılmış olabilir diye belirtiyorum- çiftçimize 2,4 milyarlık bir mazot desteği verileceğini söyledi. Buğday için 15, pamuk için 40, baklagil için 14 ve mısır için de 19 TL olmak üzere bir mazot desteği olacağını, bu ayın sonu itibarıyla ödemelerin yapılacağını ifade etti Bakan Yardımcımız; bunu da belirtmek isterim.

Teşekkür ederim.