Konu:Atatürk Ve Cumhuriyetin Siyasi Partilerin Ve Milletin Değeri Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Atatürk ve cumhuriyetin siyasi partilerin ve milletin değeri olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, bu tartışma nereden başladı? Sayın hatip kürsüye geliyor, Sivas'ta yapılanlarla alakalı bir konuşma yapıyor, biz sakince dinliyoruz. Şu cümle çıkmasa -ki bu tükenmişlik sendromunun tam bir tezahürüdür- "Adı 'cumhuriyet' olan, adı 'Atatürk' olan bir şeyi siz yapar mısınız?" demese kürsüde biz hiçbir şey söylemeyeceğiz. Hem sataşacaksın böyle çok çirkin bir şekilde... Siz tükenmişsiniz ya, başka malzemeniz yok, bir cumhuriyet, bir Atatürk; bir onunla ortaya çıkıyorsunuz. Biz de diyoruz ki: Bunlar sizin malınız değil, bütün siyasi partilerin, milletin değerleridir. Bu kadar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)