Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kadar çok seviyorsanız yaptığınız işler de bunlarla paralellik arz eder. Sizler, yaptığınız işlerde, görüyoruz ki her daim terörle yan yana duran bir sürü yapıyla yan yana gelmekte bir çekince, bir rahatsızlık duymuyorsunuz, duymuyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kiminle yan yana?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O sebeple...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kim duymuyor?

FATMA KURTULAN (Mersin) - Siz yapmayın ya.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Lütfen, rica ediyorum... Yani, burada insanlar hayatları boyunca yaptığı işler konusunda kendileri mesuldürler, mesuller, herkesin kendi mesuliyeti kendisine ama siz bu ziyaretlerden yola çıkarak, bunlardan yola çıkarak ne Sayın Cumhurbaşkanımıza ne de AK PARTİ'ye bu tarz, böyle ağır ithamlarda bulunma, yok efendim "Rezillik.", şunlar, bunlar, bunları söyleme hakkına sahip değilsiniz. Herkes dönüp kendi hayatına bir baksın.

Tekrar teşekkür ediyorum.