Konu:Kimin Ne Yaptığını, Nasıl Yaptığını Ve Hangi Siyasi Partinin İcraatta Var Olduğunu Herkesin Gördüğüne İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve hangi siyasi partinin icraatta var olduğunu herkesin gördüğüne ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, ben ve arkadaşlarım hiçbir şeyi tutanağa girsin diye söylemiyoruz. Tutanaklar, evet, burada mevcut ama asıl mesele insanların kafasında var olan şey, yaptığımız işler. Bir defa şunu belirtmek isterim: Siz kabul etseniz de etmeseniz de Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, sizlerin de Cumhurbaşkanıdır. "Diyanet İşleri Başkanınız" diyorsunuz, demek ki sizin bu işlerle pek alakanız yok, bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanıdır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O ziyareti yapan namussuz benim Diyanet İşleri Başkanım değil, bunu bil! Öyle şey mi olur ya? Neyi kabul ettirecek bana?

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Ayıp ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye... Konuşurken müsaade eder misiniz kelimelerimi tamamlayayım?

Şimdi Sayın Diyanet İşleri Başkanını başka bir vesileyle bu olaydan kısa bir süre sonra ziyaret etmiştim şahsen; kendisi bu ziyaretin bir planlı ziyaret olmadığını, kendisinin daha evvel onunla olan geçmişe dönük olan hukukuna binaen, çok ağır hasta olması hasebiyle bir ziyarette bulunduğunu ifade etmişti. Burada bütün mesele şudur: İnsanların hayatı bir bütün baktığınız zaman.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ŞAHİN TİN (Denizli) - Baykal'ı da ziyaret etti.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çok yaşlı, hayatının belki son noktasına gelmiş bir kişiyle ilgili olarak siz tek bir şeyden yola çıkarak bütün bir partiyi, Cumhurbaşkanımızı, Diyanet İşleri Başkanını, Genelkurmay Başkanını, daha evvel Genelkurmay Başkanlığı yapan Millî Savunma Bakanını bu şekilde itham etme hakkına sahip değilsiniz. Onları eleştirebilirsiniz ama bu ziyaretlere binaen bu ülkedeki bütün değerlerin sadece size ait olduğunu, başka siyasi partilerin bunları sahiplenemeyeceğini söyleyemezsiniz, bu hakka sahip değilsiniz. Bunlar, siz kabul etseniz de etmeseniz de bizim ortak değerlerimiz, sizin kanaatlerinizden de çok bağımsız bir durum. O sebeple, Türkiye'de insanlar zaten tabloyu görüyorlar, kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını, kimin işlerinin kelimelerde kaldığını ama kimin, hangi siyasi partinin de gerçekte icraatta var olduğunu görüyorlar.

Cumhuriyet Üniversitesini bugünkü hacmine getiren, bu kadar başarılı, büyük bir üniversite yapan kesinlikle AK PARTİ iktidarıdır. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum.

Teşekkür ederim.