Konu:Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun 41 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 23'üncü Maddesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun 41 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 23'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hayırlı akşamlar diliyorum.

Sayın Milletvekili Karasu'yu dinledim. Doğrusu, arkadaşlarım yol da almak istiyorlar ama "cumhuriyet" ve "Atatürk" üzerinden yaptığı polemiğe itiraz etmemek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi anlamamakta ısrar ediyor ama cumhuriyet hepimizin ortak değeri, Atatürk bu ülkenin ortak değeri.

Bu manada, eğer buradan yola devam edeceksek o hâlde sormak lazım, adında "cumhuriyet" olan bir partiye niye insanlar oy vermiyor? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Demek ki sadece isimden yola çıkarak bir şey kazanma şansına sahip değilsiniz. Biz, bu ülkede "cumhuriyet" adını koruyan, muhafaza eden bir partiyiz; Atatürk'le alakalı bütün değerleri muhafaza eden bir partiyiz. O sebeple buradan yola çıkarak AK PARTİ'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızı küçümsemeye hiç kimsenin hakkı yoktur, altını çizmek istiyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)