Konu:Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, tekrar çok teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, kim suç işliyorsa, kim elektrikte -kayıp kaçak vesaire- hırsızlık yapıyorsa biz sonuna kadar üstüne gidilmesinden yanayız; hırsızı, yolsuzluğu, arsızı savunacak konumda değiliz.

Şimdi, burada Sayın Bakan diyor ki: "Biz ulusal tarife uyguluyoruz." Sayın Bakan, niye bölgesel tarifeye geçmiyorsunuz? Yoksul olan kesimden az, zengin olandan çok, gelirine göre; niye bunu yapmadınız, yapmıyorsunuz?

TANER YILDIZ (Kayseri) - 90 kuruşa çıkar o zaman.

MAHMUT TANAL (Devamla) - İki: Güneydoğuda böyle bir kayıp kaçak varsa Edirne'den niye alıyorsunuz? Yazık günah değil mi? Hangi vicdanla bunu alıyorsunuz? Bölgesel tarifeye gidin, o bölgedeki sorunu orada halledin.

Üçüncüsü: Bakın, burada, siz bana yönetmelikte, kanunda bu paranın alınabileceğine ilişkin, bu kalemin alınabileceğine ilişkin, 2 milyon 300 bin faturanın şu şekilde, bunun karşılığında tahsil edilebileceğine ilişkin bir tane mevzuat gösterin, ben "Pes!" diyeyim. Yok. Sizin bahsettiğiniz, kapalı olması vesaire bu 5 bin fatura olabilir, 10 bin fatura olabilir, hadi 100 bin fatura olsun; 2 milyon 300 bin fatura olur mu Sayın Bakan? Yani siz şu anda tabii bakan değilsiniz, şu anda siz Cumhurbaşkanının enerji konusundaki danışmanısınız bildiğim kadarıyla.

TANER YILDIZ (Kayseri) - Yok.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Yanılıyorum belki ama bu anlamda vatandaş gerçekten kuruş kuruş soyuluyor, kilovat kilovat soyuluyor. 1 kilovat tüketim bir yerde 200 lira yazılıyor, bir yerde 400 lira, bir yerde 50 kuruş yazılıyor. Bunun kriteri, ölçütü nedir, bunu söylemeye çalıştım.

"Faturaları buraya bırakın." dediniz, bıraktım ama keşke bu pırasa gibi kesilen faturalara bir baksaydınız daha rahat olurdu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Son söz şu: T1 06.00 ile 17.00 arası, T2 17.00 ile 20.00 arası, T3 22.00 ile 06.00 arası; en ucuzu T3 22.00 ile 06.00 arasıdır. Bu dilekçeyi vermeyi unutmasın hiç kimse, aksi takdirde en pahalı elektrik tarifnamesi uygulanıyor. Sayın Bakan keşke bu konuda da bilgi verseydi.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)