Konu:Şanlıurfa ilinin elektrik sorununa ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Şanlıurfa ilinin elektrik sorununa ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Dün elektrik sorununu gündeme getirdik; bugün şanslıyız bir yönden, Sayın Taner Yıldız Bey de burada, eski Enerji Bakanı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak gibi 6 ilimizde bu elektrik firmalarının yaptığı bu yolsuzluğun vesairenin tamamını Sayın Taner Yıldız Bey biliyor. Mümkünse kendisinin gelmesini ve burada halka bu bilgiyi vermesini istirham ediyorum. Güneydoğuda yapılan bu yolsuzlukların vesairenin ayrıntısı nedir?

Bakın, arkadaşlar, pırasa gibi kesilen şu faturalar var ya, nerelerde kesilmiş Sayın Taner Bey? Bunlar, konutlarda ve yoksul kesimin bulunduğu kırsal kesimde kesilmiş pırasa gibi.

HALİS DALKILIÇ (İstanbul) - Taner Bey burada, dikkatli konuş, sonra mahcup olursun bak.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Şimdi bu faturalarda da şu "(+/-) kwh" karşılığında ek bedel ücreti alınmış durumda. Gerek Elektrik Piyasası Kanunu'nda gerek yönetmelikte "Bunu kesemezsiniz." diyor ama istisnası var "Faturayı okumamışsan ancak bunu yapabilirsin." diyor. Nereye kadar diyor bunu? Yani gelişigüzel kesemezsin. Şu anda elimdeki listede 2 milyon 300 bin fatura böyle kesilmiş yani bunu bir nevi kazanç kapısı hâline getirmiş. Şimdi, pırasa gibi kesilen bu faturalarda kesilen miktarlarda "1 kilovat" diyor. Şimdi, bakın, şunda 1 kilovatta 444 lira ilave yapılmış; şundaki kilovatta 67 TL yapılmış ve bunlara baktığınız zaman, keyfî olarak vatandaş bu faturalarla soyulmuş.

Şimdi, yine Sayın Taner Bey zamanında akıllı saat sistemine geçildi, "Ekonomik tarifnameler uygulanıyor." denildi; T1, T2, T3. Bu T1 en pahalı olandır. Şimdi, vatandaşımız o elektriği kullansa da dilekçeyi idareye vermemiş ise en pahalısını yazıyorlar. Onun için gerek milletvekili arkadaşlarımıza gerek 82 milyon insanımıza sesleniyorum. Şurada, bulunduğunuz ilin... Ben İstanbul Milletvekili olduğum için Boğaziçi'ni yazmışım. Zaten 22 tane elektrik dağıtım firması var. O elektrik firmasının dağıtımını başa yazarak şu şekilde örnek dilekçeler yazmanızı istirham ediyorum. Eğer siz bu dilekçeyi vermezseniz, normal koşullarda, işte geceleyin o T1, T2, T3 zamanlı süreçten, en ekonomik tarifnameden sizi yararlandırmıyorlar, en pahalı olan elektrik fiyatı tarifnamesi neyse onu uyguluyorlar. Onun için tüm vatandaşlarımızın, bugünden itibaren, bulunmuş oldukları yerlerdeki elektrik idarelerine dilekçe vermelerini istirham ediyorum. Eğer dilekçe yazmasını bilmiyorsanız, halkın vekili olarak, halkın milletvekili olarak 0 532 314 91 49 numaralı cep telefonumu, 0 312 420 55 60 numaralı Meclis telefonumu ararsanız ücretsiz olarak bu danışmanlık hizmetini size vereceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, şimdi, tabii, Şanlıurfa'daki bu elektrik faturaları 40 kuruş, 50 kuruştan tam 24 bin aboneye kesilmiş. Burada 24 bin aboneden tahsil edilen para 12 bin TL. Ancak faturalarda "ek tüketim vergisi" adı altında, 2016, 2017 için, her yıl için kesilen 100 milyon TL fazla para tahsilatı var. Bu 100 milyon para tahsilatıyla halkı soymuşlar, halkı soğana çevirmişler. Yani vatandaşa "hırsız" diyenler, "kaçakçı" diyenler fatura üzerinden hırsızlığa devam ediyorlar. İşte hırsızları faturayla meşrulaştıran soyguncuların, vurguncuların gerçek yüzü hayalî olarak kesilen bu faturalardan anlaşılıyor.

Şimdi bu faturalardan bir tanesi Suruç'ta, bir tanesi Viranşehir'de, bir tanesi Siverek'te; 50 tane faturayı beş dakika içinde yazıyorlar. Ve burada o kadar güzel bir sistem var ki sistemde, kaç dakika içerisinde bunun okunduğuna ilişkin de bilgiler var. Şimdi, okuma faturalarına burada bakıyorsunuz, 13.29, 13.30, 13.31 yani bu şekilde 50 tane faturayı birer saniye içerisinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Şimdi, burada bildiğim kadarıyla yazıcılar var, bir yazıcıya bir şey verin, yazıcıdan mümkün değil iki üç dakika...

BAŞKAN - Sayın Tanal, bir dakika ekliyorum. Bitirelim lütfen.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım.

Şimdi, şu anda burada yazıcılar var, gayet rahat, yazıcıya bir şey verin veya fotokopisini çekin, bir saniye içerisinde çıkmıyor değerli arkadaşlarım. 50 tane faturayı yazan kişi de aynı yani kamu görevlisi aynı kamu görevlisi, farklı köylerde, farklı ilçelerde 50 tane faturayı beş dakika içerisinde yazıyor. Ve burada vatandaşın biri, namuslu vatandaşın biri cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Cumhuriyet başsavcısı takipsizlik kararı veriyor. Bu hukuki bir iştir -AK PARTİ'nin 2 değerli hukukçu milletvekili karşımda, onlar grubu temsilen oturuyorlar, sizler deneyimli hukukçularsınız- bu şekilde hayalî kesilen faturalar için kamunun, şikâyet edilmesi gerekmiyor ki, resen hareket etmesi lazım. Ben dün bunu anlattım, bugün tekrar anlatıyorum. Bu bir ihbardır, bir suç duyurusudur, cumhuriyet savcılarının Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Batman'da vatandaşın nasıl soyulduğuna ilişkin bu firmaya kayyum atanmasına karar vermesi lazım, soruşturmaya el konulması lazım, yoksa delilleri kaçırırlar, delilleri değiştirirler.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)