Konu:Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:12/02/2019


Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sizlere, tabii, bugün, bu ampul üzerinden vatandaşın nasıl soyulduğunu tek tek belgeleriyle birlikte anlatmış olacağım.

Değerli arkadaşlar, bu ampul meselesi AK PARTİ'nin tabii simgesi. Güneydoğu illerimizden Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerimizde, 6 ilimizde toplam, bu Parlamentoda 44 milletvekili var. Bu 44 milletvekili arkadaşımız bölgelerine gittikleri zaman mümkünse bölgelerinde konut elektrik faturalarına ve kırsal kesimdeki faturalara baksınlar. Bu yapılan soygun düzeni kırsal kesimde yapılıyor ve konutlarda yapılıyor; bu soygun iş yerlerinde yapılmıyor, şehir merkezlerinde yapılmıyor, eğitim oranı yüksek olan yerlerde yapılmıyor. Neden kırsal kesimde yapılıyor? Çünkü kırsal kesimdeki vatandaşın ağzı var dili yok, hak arama yolunu bilmiyor, hak arama yöntemini bilmiyor. Elektrik şirketleri yani özelleştirilen firmalar halkı soyuyor. Tabii, buna genel ifadeyle "soyuyor" demek belki... Sizi nasıl inandırabiliriz? Hemen şuradan ben size göstermiş olayım belge üzerinde. Tüm vatandaşlarımız ve sizler elektrik faturalarınızı alın ama kırsal kesim ve konut olacak -iş yeri ve şehir merkezinde bunu yapmıyorlar- şuradaki kalemlerden "+/x kWh" karşısındaki kalemde...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tekrar edebilir miyiz, ben tam anlamadım.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Tekrar ediyorum ben: Burada "+/x kWh" harfinin karşısında... Buna "ek elektrik" diyorlar, "ek elektrik bedeli" diyorlar, "ek kilovat" diyorlar. Burada mesela kesilen 484 kilovat. Şimdi, bunun elektrik kanunundaki yönetmelikte karşılığı yok, kanunda karşılığı yok, gitmedikleri yerlerle ilgili bu şekilde hayali faturalar kesiyorlar. Peki, bu faturalar kesiliyor ama bu kırsal kesime gidiliyor mu?

Tabii, geçmişte görevini değişik bakanlıklarda, Meclis Başkanlığı da yapmış sayın vekilimiz, bakanımız da aramızda, 50 tane faturayı beş dakikada kesmişler. 50 tane fatura beş dakikada kesilmiş; bunların içerisinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi var, Hilvan var, Viranşehir var. Şanlıurfa merkez ile Siverek arası 90 kilometre, Viranşehir 90 kilometre, Suruç 60 kilometre. Yahu, Allah rızası için... Ve bu faturayı kesen kişinin de kodu aynı, aynı ekip, aynı memur. Nasıl oluyor, beş dakika içerisinde bu kadar, 50 tane fatura kesiyor?

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Uçakla gidiyorlar.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Şimdi, uçakla gitse, uçakla gidemez, helikopterle gitse... Görünmez insan bu, nasıl kesiyor bu? Şimdi burada diyeceksiniz ki: "Yahu, arkadaş, bu faturaları kesmesindeki amaç ne?" Burada iki tane hedef güdülüyor; bir, bu şirketler diyor ki: "Biz ne kadar fazla fatura kesersek..." İki: Kilovat bedelini tutmak lazım yani kilovatsaat tüketilen elektrik saati, bir de fatura keserse prim alacak. Şimdi, burada, bir kere, bu kesilen faturaların hepsinde 1 kilovat tüketmiş ve kesilen faturalar da 50 kuruş, 60 kuruş, 40 kuruş. Şimdi, bir kere, sahte evrak düzenledikleri belli. Burada kaç yılından beri bu iş yapılıyor? 2018'de -vakit kalmadı, özür diliyorum- bu şekilde kesilen fatura adedi 2 milyon 139 bin 736. Bu, 2018 yılında kesilen fatura adedi. Peki, 2017'de kesilen fatura adedi ne kadar? 2017'de kesilen fatura adedi 2 milyon 327 bin 820. 2016 yılında kesilen fatura adedi ne kadar? 2 milyon 314 bin 770. Peki, 2016'da bu kesilen 2 milyon faturadan ne kadar para...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Özür dilerim, bitireceğim Başkanım.

Kesilen bu hayalî faturadan ne kadar haksız kazanç tahsil edilmiş? 100 milyon TL, 2017'de 115 küsur, diğerinde 125 milyon küsur para tahsil edilmiş. Peki, hani dedik ya: Kırsal kesimde kesiyorlar, konutlarda kesiyorlar. Burada iptal edilen tutar var mı? Mesela 2014 yılında itiraz eden vatandaşlarımızdan iptal edilenler de var yani çok iptal edilen de var, 15 bin küsurun üzerinde itiraz edilip iptal edilen de var. Onun için, buradan okuduğum bu 6 ilin dışındaki diğer illeri ben bilemiyorum. "Bu illeri nereden çıkardınız?" Bu bölgelerde dağıtım şirketinin kendi orijinal belgesi. Buradan buna kayyumla el koysunlar. Delille şikâyet edildi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı bunlar hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu takipsizlik kararını veren savcının aslında hukuk diplomasını iptal etmek lazım. Demiş ki: "Bu, hukuki bir ihtilaftır, bunda suç oluşmaz." Burada takipsizlik kararını veriyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Düşünebiliyor musunuz: Hayalî fatura kesilecek, evlere gitmeden, oturduğu makamdan beş dakika içinde 50 tane fatura kesecek. Burada bilişim suçu anlamında dolandırıcılık var, sahte evrak düzenleme var, güveni kötüye kullanma var. Bu suçların hiçbirisi şikâyete bağlı suç değil, bunların hepsinin aslında resen araştırılması lazım, takipsizlik kararını veren Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına buradan sesleniyorum: Yazılı emir yoluyla, Adalet Bakanlığına, tekrar bunu müracaat ederek bu takipsizlik kararını kaldırsın; halkın bu şekilde soyulmasına, soygununa son verelim. Tabii, siz vatandaşın bu şekilde yandaş şirketlerle soyulmasına, soygununa, yolsuzluğuna göz yumdunuz, halkın ışıklarını söndürdünüz, halk da herhâlde 31 martta sizin ışığınızı böyle söndürecek arkadaşlar.

Hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)