Konu:Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sağlıkta şiddete karşı kamu spotu yayınlanmasını Sağlık Bakanlığından talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:12/02/2019


Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sağlıkta şiddete karşı kamu spotu yayınlanmasını Sağlık Bakanlığından talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sağlık Bakanlığına sesleniyorum: Toplumun her kesiminde giderek artan şiddet olaylarından sağlık çalışanları da paylarını fazlasıyla almaktadır. Her saat başı en az 1 sağlık personelinin fiziksel şiddete uğradığı günümüzde, yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, şiddeti azaltmanın en etkin yöntemi toplumu şiddet olaylarına karşı bilinçlendirmek ve duyarlı hâle getirmektir. Bu amaç doğrultusunda, hekimlerimiz başta olmak üzere, sağlık çalışanlarının tamamı Bakanlığınızdan sağlıkta şiddete karşı kamu spotu yayınlanmasını talep etmektedir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.