Konu:Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:49
Tarih:06/02/2019


Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BURAK ERBAY (Muğla) - Örgütlenme hakkı, temel insan haklarının olmazsa olmazı, demokrasinin temel taşlarından biridir. Muğla TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonunda çalışan işçi kardeşlerimiz Anayasa'nın 51'inci maddesinin kendilerine tanıdığı sendika kurma ve üye olma hakkını kullanarak insan onuruna yakışır bir ücret ve çalışma koşulları için DİSK Nakliyat-İş Sendikasına üye olmuşlardır. Araç muayene istasyonunda çalışan işçiler işverenin hukuk tanımaz tutumu ve sendika düşmanlığı sonucunda işten atılarak açlığa ve sefalete mahkûm edilmiştir. Bu hukuksuzluk karşısında susmayan işçi kardeşlerimiz bütün olumsuz koşullara rağmen yüz yetmiş beş gündür iş yerinin önünde direnmekte, işine, ekmeğine ve geleceğine sahip çıkmaktadır. Yetkililerin bu haklı çağrıya kulak vermesini bekliyoruz. En kutsal değer olan emek ve alın teri için mücadele eden işçi kardeşlerimizin bu haklı mücadelelerinde yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.