Konu:Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:49
Tarih:06/02/2019


Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, kişilerin yaşamını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar üreten ve satan firmaların adı ürün markası ilgili Bakanlıkça kamuoyuna duyuruluyordu. Bakanlık denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılıyordu. 2012 yılından 2018 yılına kadar 769 firma ve bozuk 1.605 ürün açıklanmıştı. Son olarak Bakanlık 23/3/2018 tarihinde taklit ve bozulmuş gıda ürünlerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde bunlar yer alırken şu anda arasanız da zor buluyorsunuz.

Sayın Başkan, bozuk ve zararlı ürünü, katkılı ürünleri halkın bilme hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Başkanlığınız tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına piyasada yapılan denetimler sonucu bozuk ve taklit ürünlerin neden açıklanmadığı konusunun iletilerek bununla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde soru yöneltmenizi talep ediyorum.

Teşekkür ederim.