Konu:6 Şubat Osman Bölükbaşı'na Vefatının 17'nci Seneidevriyesinde Aılah'tan Rahmet Dilediğine, 9 Şubat Milliyetçi Hareket Partisinin Kuruluşunun 50'nci Yıl Dönümü Vesilesiyle Başta Alparslan Türkeş Olmak Üzere Dava Şehitlerini Rahmetle Yâd Ettiğine, Kit'lerde Çalışan Taşeron İşçilerin Kadro İmkânına Kavuşması Hususunda Gerekli Çalışmanın Yapılmasını Arzu Ettiklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:49
Tarih:06/02/2019


6 Şubat Osman Bölükbaşı'na vefatının 17'nci seneidevriyesinde AIlah'tan rahmet dilediğine, 9 Şubat Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Alparslan Türkeş olmak üzere dava şehitlerini rahmetle yâd ettiğine, KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadro imkânına kavuşması hususunda gerekli çalışmanın yapılmasını arzu ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, "devlet ve millet adamlığı" denildiğinde akıllara ilk gelen şahsiyetlerden birisi olan ve bizim Milliyetçi Hareket Partisinin siyasi geleneğinin öncü liderlerinden olan Sayın Osman Bölükbaşı'nın vefatının seneidevriyesinde kendisine rahmet diliyor, onu saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

Bu vesileyle 50'nci yılını kutlamış olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinin banisi Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş olmak üzere, bütün dava büyüklerimizi ve şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.

Dünkü oturumda Türkiye'de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroya geçirilen taşeron işçilerimizin maaş zamlarının, ücret zamlarının sözleşmeleri gereğince çok cüzi oranda kaldığını ve enflasyona karşı ciddi oranda bir ezilme söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Bugün de kadroya hak kazanamayan işçilerimizin sorunlarının hâlâ devam ettiğini ifade ederek bu konuşmayı yapmak istiyorum.

Kamuda taşeron işçiliğin sona erdirilmesi maksadıyla çıkartılmış olan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin çok garip bir uygulama hâline gelmiş olan kamudaki taşeron işçiliğin sorunlarını büyük oranda halledebilecek bir çözüm getirdiği kanaatindeyiz ve bunu biz memnuniyetle karşılamıştık. Ancak, oransal olarak bu toplam işçi sayısının yüzde 10'unu dahi bulmayan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...kamu iktisadi teşekküllerinde, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde, araç teminine dayalı ihalelerde, mal alımı ihalelerinde ve hastane bilgi yönetim sistemi işlerinde çalışan işçi kardeşlerimiz bu kadro imkânının dışında kalmışlardır.

Örneğin tam da genel seçimler öncesinde Çalışma Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu üç bakanlığın bu konuda altyapı çalışmasını tamamladığını ve hastane bilgi yönetim sistemi çalışanlarının artık kadroya geçişinin önünün açıldığını burada ifade etmişti, bunu da bu çalışan arkadaşlarımız bir müjde olarak kabul etmişti. Fakat sonrasında bu konuyla alakalı olarak herhangi bir gelişme ortaya çıkmadı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı Bey'in vermiş olduğu kanun teklifini bu noktada hatırlatmak istiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Kadroya geçme imkânını yakalayamayan bu cüzi miktardaki işçi kardeşlerimizin kadro imkânına kavuşması hususunda gerekli çalışmaların Meclis bünyesinde yapılmasını biz arzu ediyoruz. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır, kanun tekliflerini de vermiş durumdadır, oluşacak irade, ortaya çıkacak kanun mutlaka bu işçi kardeşlerimizin problemlerini halledecektir diyor, saygılarımı sunuyorum.