Konu:Cumhur İttifakı'nın Milletin Takdirine, Desteğine Mazhar Olan, Türkiye'nin Karşılaştığı Sıkıntılara Karşı Koymayı Bilen İttifak Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/02/2019


Cumhur İttifakı'nın milletin takdirine, desteğine mazhar olan, Türkiye'nin karşılaştığı sıkıntılara karşı koymayı bilen ittifak olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, çok kısa, daha fazla uzamasını istemiyorum.

BAŞKAN - Sataşmaya meydan vermeden...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Evet efendim, evet, meydan vermeden...

Cumhur İttifakı'na yönelik tanımlamaları dinleyince bize de bir söz hakkı düştü.

Cumhur İttifakı, milletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan vatandaşlarımızın takdirine mazhar olmuş, desteğine mazhar olmuş ve Türkiye'nin şu dönemdeki karşılaşmış olduğu sıkıntılara karşı çelikten bir iradeyle karşı koymayı bilmiş bir ittifakın adıdır. Aynı zamanda, bu bir seçim ittifakı değildir; bu, Türkiye'nin -işte, "beş yıllık" falan deniyor ama- gelecek, 2023, 2053, 2071 vizyonunu ortaya koyan ve burada Türkiye'nin hangi doğrultuda gitmesi gerektiği hususunda bir yazılı senede de bağlanmış, protokole bağlanmış, son derece ciddi, aleni, şeffaf ve millet yararına olan bir ittifaktır. Ona "Cumhur İttifakı" denmesinin de asıl sebebi budur, cumhurdan aldığı destek de o ittifakın başarısının ve ciddiyetinin de teyidi manasını taşımaktadır. Bu noktada ifade edilen hususları kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz.

Bunun dışında, sadece seçim ittifakı gibi gösterilip Türkiye'de başka birtakım gündemleri kendi arkasında barındırdığı her hâlinden belli olan yapılara karşı birtakım eleştiriler getirmek ve bunların yanlışlığını dile getirmek yanlış olmasa gerektir. Şimdi, Türkiye'de "beka" dediğimiz şey, bir seçimi kurtarmak, bir seçimi -efendime söyleyeyim- başarıyla tamamlamak için girişilen bir siyasi manevra değildir. Bunun aksine, beka meselesi, 15 Temmuz gibi başarıya kavuşamamış hain bir darbe girişiminin ardından Türkiye'de, Türk devletinde ortaya çıkan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin en sinsi, kılcal damarlarına kadar sızmış olan bir hainane yapının ve onun arkasındaki üst aklın, emperyal güçlerin tamamen deşifre olmuş olduğu bir ortamda, bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bir süreçte Türkiye'nin bu sıkıntılara karşı göğüs gerebilmesi, bunlara karşı dirayetli bir tutum takınabilmesi ve gevşek yakalanmaması için, gevşeklik göstermemesi için ortaya çıkmış bir durumda, bu atmosferde Türkiye'yi güllük gülistanlık göstermek, etrafında hiçbir sıkıntı yokmuş -efendime söyleyeyim- bir ada ülkesi, etrafımızda denizler, martılar uçuşuyormuş gibi göstermeye çalışmak Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine yapılacak en büyük haksızlıktır, nesillerimize yapılacak en büyük haksızlıktır. Biz bu meseleyi şu an çok ciddiye alıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen tehditleri bertaraf etmeye kararlıyız. Bunu da gelecek nesillerimizin selameti için yapmaya gayret ediyoruz.

Saygılar sunuyorum.