Konu:Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Orta Doğu ve Türkiye'deki yanlış politikaların PKK denklemine sıkıştırılarak bertaraf edilemeyeceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/02/2019


Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Orta Doğu ve Türkiye'deki yanlış politikaların PKK denklemine sıkıştırılarak bertaraf edilemeyeceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, MHP Grup Başkan Vekili Türk milletine hakaret ettiğimize dair bir belirlemede bulundu, özellikle de AKP eleştirisinin millete hakaretin bir gerekçesi hâline getirildiğini, bu kılıfla sunulduğunu söyledi. Bir defa bunu şiddetle reddediyorum. Konuşmamın hiçbir yerinde, hiçbir Türkiye halkına hakaret içeren bir maksat olmamıştır. Türkiye'de yaşayan bütün halklar başımızın tacıdır ve bu politikanın gereğidir ki şu anda grubumuzda her halktan, her inançtan milletvekili temsil edilmektedir, temsil etmediklerimiz de öz eleştirimizdir. Bunu bir kez ifade etmek gerekiyor.

İkincisi: Bütün yanlış siyaseti, Orta Doğu'da ve Türkiye'deki yanlış politikaları getirip sürekli bir PKK denklemine sıkıştırarak bertaraf edemezsiniz. Bu ülkede hukuk sorunu var, adalet sorunu var. Bu ülkenin bir milletvekili, bir partinin PM üyesi, bu ülkede bir hukuk örgütünün genel başkanı açlık grevine girmişse dönüp aynaya bakmanız lazım, bu yaralara merhem olmanız gerekiyor. Yoksa sürekli, dönüp dönüp, biz "Kürt" deyince "PKK" diyeceksiniz, biz "ana dil" deyince "PKK" diyeceksiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) - Bitiriyorum Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun...

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) - Tamamlayayım, kayıtlara geçsin.

Biz "eşitlik" deyince "PKK" diyeceksiniz, sonra gideceksiniz Afrin'deki Kürtçe hastane tabelasını indireceksiniz, bunu da gelip burada vatan millet meselesi olarak anlatacaksınız. Bu, bir vatan millet meselesi değildir. Eğer burada bir vatan millet meselesi olsaydı merak etmeyin, en başta HDP ve HDP Grubu bu noktada tutum içerisinde olurdu. Bütün tarihi bu tutumun örnekleriyle doludur diyorum.

Teşekkür ediyorum.