Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine Ve Milliyetçi Hareket Partisinin Duruşunun Net Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/02/2019


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Milliyetçi Hareket Partisinin duruşunun net olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, Sayın Engin Altay, "Ne oldu da MHP bu noktaya geldi?" veyahut da "Dün böyle diyordunuz, bugün ne yapıyorsunuz?" noktasında bir soru sordu, "Bunu açıklayın." dedi.

Şimdi, CHP'nin farkında olmadığı veya baştan farkında olup her ne kadar Yenikapı Mitingi'ne gitme konusunda ciddi tereddütler geçirse de sonrasında gidip o 15 Temmuz sonrasında Yenikapı Mitingi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunması önemli bir hadiseydi, biz de bunu memnuniyetle karşılamıştık. Fakat sonrasında, 15 Temmuz yerine, bunun yerine "Asıl darbe 20 Temmuzdadır." deyince, asıl ayrışma orada başladı. Fakat, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin söylediği bir şey vardı: "15 Temmuz Türkiye için çok önemli bir hadisedir, hafife alınmaması gerekir. Bu tarihten sonra Türkiye'de siyaset yeniden tarif edilmeli. Ve siyasi partilerin üzerinde bir sorumluluk vardır, "Artık kutuplaştırıcı siyaset değil, uzlaştırıcı ve millî merkeze yönelik, millî bir duruşu gerektirecek şekilde bir siyaset ortaya konulmalıdır." gibi bir irade ortaya çıkmıştır. Bu irade çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi, ortaya çıkan millî anlayış ne şekildeyse, ne şekilde tecelli etmişse onun yanında yer almayı kendine görev addetmiştir. Bu, siyasi bir birliktelikten öte, bir anlayış birliğidir, bir hedef birliğidir; bu, Türkiye'ye musallat olan belaların bertaraf edilmesine yönelik bir birlikteliktir.

Şimdi, bu noktada, geçmişe dair devamlı değerlendirmeler yapılırken, biz arzu ediyoruz ki bugüne dair de, yarına dair de bir duruş gösterilsin. Evet, Habur'u eleştirebilirsiniz; evet, dün çözüm sürecini eleştirebilirsiniz fakat unutulmaması gereken bir şey var...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - CHP de o dönemde çözüm sürecini destekleyen bir partiydi.

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi "Bunu bıraktım, terörle etkin mücadele edeceğim; bu terörü, bataklığında kurutacağım." diyorsa Milliyetçi Hareket Partisinin bu anlayışla beraber olması gayet normaldir ve millî bir duruştur. Fakat bunun karşısında, dün çözüm sürecine destek olurken bugün hâlâ Türkiye'de siyasetini ortaya koyarken "PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak göremiyoruz, görmüyoruz." demekle, Afrin için "Dışarıda kalalım, içine girmeyelim." demekle, kendi sözcülerinin "Silahlı insansız hava araçları bu sivil halkı öldürüyor." demesiyle veyahut da HDP'yle olan ilişkiyi bu şekilde, demin olduğu gibi tarif etmekle Türkiye'ye faydalı bir tavır ortaya konmuş olmuyor. Biz, bu noktada, bir netlik istiyoruz, bu noktada bir tavır bekliyoruz; bunun dışında başka söylediğimiz bir şey yoktur. Milliyetçi Hareket Partisinin duruşu nettir ve geçmişiyle tutarlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi "Teröre taviz yok." dediyse bugün de öyle diyor, dün de öyle diyordu, yarın da öyle diyecek. Terörle mücadele eden kim varsa Milliyetçi Hareket Partisi onlarla beraber olacaktır. Bunun dışında, Türkiye'de bu millî bir vazifedir. Bu noktada, diğer siyasi partilerin de aynı duruşu göstermesinden sadece ve sadece milletimiz adına mutlu oluruz, başka bir durum yok.

Teşekkür ederim efendim.