Konu:Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in (3/537) Esas Numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Üzerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine Ve İstanbul Milletvekili Engin Altay İle Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/02/2019


Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in (3/537) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, hatibin yapmış olduğu konuşmada kin ve nefret söyleminin bizzat, ta kendisine şahitlik etmiş olduk. Adı demokrasi, barış, hümanizm vesaire bütün güzel sözlerle süslenmeye çalışılsa da burada Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine karşı yönelen çok ciddi, tehlikeli ve gerçek manada, Türk milletinin hak etmediği ağır ithamlar söz konusu olmuştur. Bunun AKP iktidarına eleştiri kisvesi altında yapılmasını da asla ve asla Türk milletinin yutmayacağını da ifade etmek istiyorum. PKK terör örgütünü, onun eli kanlı liderini ve şu an İmralı'da, kıydığı canlara, bu memlekete vermiş olduğu zararlara karşı almış olduğu cezanın infazının gerçekleştiği bir ortamda onu tutsak olarak ifade etmek ve aynı şekilde, terör propagandasını bu Meclisin kürsüsüne taşımak bizim asla ve asla kabul edebileceğimiz bir tavır, bir duruş değildir. Türk milleti burada konuşulan sözleri çok layıkıyla takdir edecek ve yerli yerine oturtacak ferasete sahiptir.

Demin sayın grup başkan vekili de, HDP'nin grup başkan vekili de kendi kaderini tayin hakkı dâhil olmak üzere birtakım şeylerden bahsetti; bu, kendi kaderini tayin hakkı da dâhil olmak üzere ifade ettiği bütün hususlar Türk milletine, Türk devletine yönelik hainane planların, mücadelelerin ta kendisidir. Bunlara, bu politikaların yürütülmesine Milliyetçi Hareket Partisi asla ve asla göz yummayacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Ayrıca, bugün Türkiye sadece seçime gitmiyor. Türkiye'nin şu an mücadele ettiği hadiseleri göz önünde bulundurduğumuzda bugün Türkiye'de yürütülen bütün siyaseti, alınan savunma tedbirlerini, dış politikayı, iç güvenlik tedbirlerini sadece ve sadece seçim yatırımı olarak değerlendirmek en hafif tabiriyle gaflet, eğer bilerek yapılıyorsa, bu millete, bu memlekete ihanettir çünkü Türkiye şu an tarihinde çok az dönemde rastlanıldığı kadar büyük tehditlerle boğuşmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hadiseleri hafife almak, Irak'ın kuzeyinde yaşanan hadiseleri hafife almak, Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı gereksiz saymak, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı Mehmetçikleri sanki ölüme göndermiyormuş gibi tarif ve tasnif etmek bugün Türkiye'de yapılacak en büyük hatadır, en fahiş yanlıştır. Buna kim düşüyorsa yarın tarih önünde bunun hesabını vermek zorundadır.

Bu noktada, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin yapmış olduğu değerlendirmeleri de vatandaşımızın takdirine sunmaktayım. Bu değerlendirmeleri yaparken, Adalet ve Kalkınma Partisine bu eleştirileri getirirken sol tarafına hiç dönmeksizin, sabah akşam terör propagandası yapanları, İmralı canisine "sayın" diyenleri ve Türkiye'de bir kürdistan hayali kuranları kalkıp tek bir kelimeyle eleştirmezken, Atatürk'ün partisi olarak bunlara karşı tek bir söz söylemezken sadece ve sadece, sanki seçim propagandası yapılıyormuş gibi, sağ tarafına dönüp de eleştiriler yapılması halkımızın da bizlerin de vicdanını sızlatmaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman dile getirdiğimiz şeyi söylüyoruz: Bugün Türkiye için bir beka problemi varsa bu sadece MHP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisinin beka problemi değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açıyorum.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu, Türkiye'nin ve Türk milletinin beka problemidir ve bütün Türk milleti bu meseleye sahip çıkmalıdır.

Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)