Konu:2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Yarıyıl Tatili Sonrası 5 Şubat İtibarıyla Ders Başı Yapan Öğrencilere, Öğretmenlere Ve Eğitim Camiasına Başarılar Dilediğine, Kadroya Geçirilen Taşeronların Ücret Ve Özlük Haklarında Ortaya Çıkan Sıkıntılara Çözüm Bulunması Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/02/2019


2018-2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sonrası 5 Şubat itibarıyla ders başı yapan öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarılar dilediğine, kadroya geçirilen taşeronların ücret ve özlük haklarında ortaya çıkan sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün itibarıyla yarıyıl tatilleri sona erip ders başı yapan bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum.

Sayın Başkan, hepinizin malumu olduğu üzere, taşeron şirketlerde çalışan işçilerimiz, geçtiğimiz yıl itibarıyla 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince bir iş sözleşmesiyle, kamu tarafından kurulan şirketlerde sürekli istihdam imkânına kavuşmuştur. Burada, işçilerimizin ücret ve özlük hakları konusunda bu süreçte belli bazı sıkıntıların ortaya çıktığını görmekteyiz. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, kadroya geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen ve yürürlük süresi 2020 yılında sona erecek olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre altı aylık periyotlar hâlinde ücretlere yüzde 4 oranında zam uygulanacağı ifade edilmiştir. Yüksek Hakem Kurulunun belirlemiş olduğu bu oran, 2016 yılı enflasyon oranına göre gerçekleşmiş; 2018 yılı enflasyon oranı, TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise 20,3 olmuştur. Şimdi, bu oran dikkate alındığında, çalışanlarımıza verilen ücret artışı ve sosyal haklar, enflasyon artışı karşısında çok cüzi miktarda kalmakta ve âdeta erimiş olmaktadır. Emeğinden başka sermayesi olmayan çalışanlarımız açısından sosyal ve psikolojik açıdan büyük bir sıkıntı olarak gördüğümüz bu meseleyle ilgili olarak acilen bir çözüm bulunması gerektiği kanaatindeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Milletvekili.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Tabii efendim.

Asgari ücret artışının önemli ölçüde gerçekleştiği, yüzde 25'ler seviyesinde olduğu ve kamuoyunda da bütün toplum kesimlerinde de büyük bir memnuniyet yaşandığı bir dönemde kadro sevincini yaşayan bu kardeşlerimizin bu mağduriyetlerini gidererek asgari ücrete uygulanan zam oranı veya enflasyon oranları çerçevesinde maaşlarında, ücretlerinde yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini burada ifade ediyor, Genel Kurula saygılar sunuyorum.