Konu:Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları arasında yapılan ayrımcılığın giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/02/2019


Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları arasında yapılan ayrımcılığın giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sağlık Bakanlığında çalışanlar arasında ayrımlar, ciddi sorunlar yaratmaktadır. Hastane bilgi işlem çalışanları, görüntüleme merkez çalışanları ve diğer birim çalışanları kadro beklemektedir. Ayrıca 112 acil ambulans şoförlerinden işçi statüsünde görev yapanlar, 12/36 sisteminde çalıştırılmaktadır. Özellikle trafik yoğunluğunda istasyona ulaşım sorunu ve çalışma şartları nedeniyle ailesiyle dahi birkaç günde bir görüşebilmektedir. Aynı görevi yapan 657'ye tabi memur personelle aynı işi yapmalarına rağmen aynı özlük haklarına sahip değillerdir. Döner sermaye gelirinden işçi statüsünde olanlar yararlanamamaktadır. Sürekli işçi olarak atananlar, il içi yer değiştirmeler yapabilirken il dışı atamalarında hakları da yoktur. Eşleri zorunlu tayin gerektiren işlerde çalışanlar, başka illere gitmek istediğinde bu haklardan mahrumdur. Eşit işe eşit haklar ve ücret isteyen işçi ambulans şoförlerinin kadro ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarına Bakanlık çözüm üretmeli ve bunların mağduriyetini gidermelidir.

Teşekkür ediyorum.