Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim.

Milliyetçi Hareket Partisinin tavrını ben çok net bir şekilde ifade ettim. O söz mugalatan öteye gitmez. Yani şuradan geldi, buradan geldi diye kabul etmeyiz. Artık, bu, halka, millete mal olmuştur." ifadesi bugüne kadar ne Türk demokrasinin ne de Meclis çalışmasının aslına, gerçeğine uygun bir tavır değildir, sayın grup başkan vekili bunu en iyi bilenlerden birisidir. Bu, şimdi, gerçeklerin dışında meseleyi farklı bir şekilde yansıtıp, Milliyetçi Hareket Partisinin bu noktada partizan duruş içerisinde yer alıp sosyal problemleri çözmediği noktasında bir varsayım geliştirmek haklı bir tavır değildir. Bu hususta Milliyetçi Hareket Partisi net bir şey söylüyor: Kanun düzenlemesini toplumsal ihtiyaçları değerlendirerek, sosyal ihtiyaçları değerlendirerek devletin dengesini, bütçe dengelerini, devletimizin önceliklerini de değerlendirerek kendimize göre bir kanun teklifi hazırladık biz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bitiriyorum.

BAŞKAN - Toparlayın.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu kanun teklifidir bizim için doğru olan ve biz bunun arkasındayız, kendi gündemimize hâkimiz diyoruz. Bu noktadaki tavrımızın defaatle altını çizmemize rağmen, hâlâ Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden topluma ve bu konuda yakınan, istismara da müsait olan vatandaşlarımıza selam çakmaya çalışmayı biz doğru bulmuyoruz, nezaketli bir tavır olarak değerlendirmiyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Milliyetçi Hareket Partisinden bu işi yürütmeye kalkmasınlar. Neticesinde zararının EYT'li arkadaşlarımıza, kardeşlerimize olması gibi bir durum doğabilir, bunu da hiç kimse istemez.