Konu:Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 15 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu Maddesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... (Gürültüler)

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; söz aldım, müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum.

Şimdi bir iddia var: "Siz kaç kişisiniz?" Güzel bir soru yani, kaç kişiyiz? Herhâlde cevabını matematik verecek. Evet, biz 290 kişiyiz, siz kaç kişisiniz? Bugüne kadar kaç kişi geldiniz buraya? (AK PARTİ sıralarından 'Bravo!" sesleri, alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Vallahi bravo ya, hiç düşünmemiştik biz bu soruyu!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - İşte, olay da bu zaten, anlayabiliyorsan.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Bağırma, dinle ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, düşünmeden soruyorsunuz. Soruyu soran sizsiniz, cevabını alacaksınız. Böylesine boş bir sorunun...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bravo Hanımefendi! Vallahi biz hiç kitap okumadık, hiç matematik bilmeyiz, bu soruyu hiç düşünmedik!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bilmiyorsunuz, mühendis olduğunuzu söylediniz ama bilmiyorsunuz. Böylesine boş bir sorunun böyle gerçek bir cevabı olur.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Vallahi ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Ya"yı falan bırakın, efendi olun!

Şimdi, geldiğimiz nokta şu...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ha, çok rica ediyorum, çok rica ediyorum!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Ya" demeyiniz, "ya" demeyiniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Siz de dilinize hâkim olun Hanımefendi!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Ya" demeyiniz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ama karışma, konuşsun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Ya" demeyiniz.

Sayın Başkan, müdahil olacak mısınız? Söz verdiniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Çok rica ediyorum, dilinize hâkim olun, dilinize hâkim olun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siz "ya" diyorsunuz.

BAŞKAN - Devam edin siz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hiçbir grup başkan vekiline yakışmıyor öyle bir şey.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siz "ya" diyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Size hakaret etmedik biz, lütfen...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Engin Bey, bir uyar şunu ya.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Ya" diyorsunuz.

Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Akar, lütfen...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama böyle bir dil kullanılır mı ya? Grup başkan vekili.

BAŞKAN - İyi de konuşurken siz niye konuşuyorsunuz?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Efendim, "ya" diyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Allah Allah! O da konuşuyordu.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Grup başkanınız o mudur?

BAŞKAN - İki kişi birden olur mu? Tek kişiye söz veriyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yapma gözünü seveyim Başkan ya!

BAŞKAN - Lütfen, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Grup başkan vekiliniz beyefendi midir? Grup başkan vekili beyefendi midir? Lütfen...

BAŞKAN - Lütfen, devam edin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yok matematik bilmiyormuşum, yok bilmem ne...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, "ya" falan demekten vazgeçer miyiz birbirimize? Lütfen, lütfen...

Soru soruyorsunuz: "Kaç kişisiniz?"

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ben o hesabı yaparım size, merak etmeyin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sorunun cevabı çok net.

Şimdi, gelelim Gezi meselesine. Gezi meselesi bu ülkede terörizmin bir doruk noktasıdır. Başlangıç noktasında iyi niyet olabilir; bizim de her birimizin doğayla alakalı, ağaçla alakalı hassasiyeti var ama siz Türkiye'de Taksim'de, orada AKM'nin üzerine...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne oldu? Kandilde simit dağıtıyordu çocuklar ya, lise talebeleri ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...eğer asarsanız teröristlerin resimlerini, Öcalan'ın resmini... Asarsanız teröristlerin...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim asmış?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Asılırsa ve siz onu destekleyen sözler söylerseniz...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - O parmak kırılır.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...bal gibi cevap verilir yani, bal gibi cevap verilir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kızma, verebilirsin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Terörizm ile bir fikri, iddiayı sahiplenmeyi, onun arkasında eylem yapmayı ayırmak lazım; arada çok ince bir çizgi var. Bakıyorsunuz, bütün dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın hassaten günlerce haberler yaptığı, uluslararası kamuoyunun Türkiye üzerine oyun oynadığı bir şeyi sahipleniyorsunuz. Yazıklar olsun, bu kadar söyleyeceğim! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)