Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Yerinden Sarf Ettiği Bazı İfadelerinde Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerinde şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Doğrusu çok açık ve net konuştuğumu düşünüyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Devam eden bir konuşma olduğu için bir girizgâh yapmaya ihtiyaç duymadım.

Doğrusu, çok net ifade ettiğim kanaatindeyim. Benim söylemek istediğim şey şudur: Siz, konuşmanızda, konuşmanızı yaparken şöyle ifade ettiniz, dediniz ki: "Biz Gezi'de çocukların yanındayız, siz onları öldürenlerin yanındasınız." bunu ifade ettiniz. Ben buna itiraz ediyorum. Ben, kendim -başta anne olarak- hiçbir çocuğun hiçbir sebeple, suç işlerken dahi -bir hukukçu olarak- öldürülmesine asla ve kata müsaade edemem. Eğer bir kabahati varsa hukuken cezalandırılır, hukuken. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Devamında da şunu söylüyorum, devamında şunu ifade ediyorum: Çocuk olmak tek başına bir masumiyet karinesi getirmez. Çocuklar da, maalesef, suç işleyebilirler. O yüzden ben ne çocukların yanındayım tek başına ne de tek başına masumların. Bakacağız, eğer insanlar, çocuklar, kadınlar masumsa her daim biz onların yanındayız. Biz hukuktan yanayız

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Öldürülmeden bakacağız değil mi?

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Evet.

Gezi'ye geldiğimiz zaman elbette siz kendi tarafınızdan bakarsınız. Ben de ekip arkadaşlarım da bizim grubumuz da kendi açımızdan bakacağız ama bunu yaparken kendinizi pirüpak, ak, bizi suçlu addederseniz ben de bu partinin grup başkan vekili olarak elbette cevap veririm. Ama sizden ricam... Siz değil ama yanınızdaki milletvekili arkadaşımız -geçen sefer de aynı şey oldu- çok tuhaf, kaba bir üslup kullanıyor. Sürekli "Ya!" Genel Kurulda bakabilirsiniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne, pardon?

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - "Ya!"

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Kim "Ya!" diye konuşuyor ya?

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Bunu lütfen, rica ediyorum. Bakın, her şeyi...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim, ben mi? Ben mi söylüyorum?

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Evet. Bakarsınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne demişim? Kime dedim?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - "Ya öyle şey mi olur?" dedin.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Her şeyi söylersiniz ama birbirimize burada ""sen" diye hitap edemeyiz, "ya" diye hitap edemeyiz. Bunun lütfen altını çizelim.

Sayın Grup Başkan Vekili, son bir şey. Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Buraya da hak ederek geldim her şeyimle, çalışarak geldim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Kimin grup başkan vekili olacağına benim arkadaşlarım, partim ve Genel Başkanım karar verir ve buradayım, sonuna kadar da buradayım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)