Konu:Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün konuşması üzerine açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:27/11/2018


Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Sayın Başkanım, kayıtlara geçmesi açısından cevap vermek istiyorum.

Müsaade eder misiniz?

BAŞKAN - Ne diyeceksiniz?

Buyurun, yerinizden...

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sataşma yok ki Sayın Başkan yani.

BAŞKAN - Bir söyleyin, nedir yani mevzu?

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Gerekçen ne?

ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Efendim "Türkiye Cumhuriyeti'nin "T"sinden mi ya da "C"sinden mi rahatsız oldunuz?" ifadesinden dolayı cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun, kayda geçsin söyleyin hemen oradan.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Sataşma yok.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Bu bir sataşma değil Sayın Başkan. Bakın, bu bir sataşma değil.

BAŞKAN - Sataşma değil, tamam.

Cevap kayda geçsin, söyleyin uzatmadan, kısaca.

ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Evet, söylüyorum: Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanım; biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin "T"sinden, Türkiye'den, "C" olan Cumhuriyeti'nden şeref duymaktayız. Bu şerefi de şimdi iktidarımızla, yapmış olduğumuz çalışmalarla, birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak adına almış olduğumuz her türlü riskle bugüne kadar gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.

Saygılarımı sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)