Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şimdi, Sayın Başkan dedi ki: "Efendim, bu 1'inci maddedeki 'ev kadınları' önemli değil." Gerekçeler kanuna tabidir. İleride bu kanunla ilgili bir ihtilaf çıktığı zaman, bu kanunun amacı nedir, onun için gerekçeye bakılır. Onun için, benim sizden istirhamım, ileride bu kanunda çıkabilecek olan ihtilaflarla ilgili... Ve bu gerekçe uygulamacılara yol gösterici mahiyettedir. Eğer orada sadece ve sadece "ev kadınları" derseniz, çalışan vatandaşımız, yurttaşımız açısından amaçtan uzaklaşılmış olur. Sizden istirham ediyorum, bunu bu şekilde düzeltmek lazım. Yani kanun koyucunun zaten amacı bu; yeni bir niza alanı, ihtilaf alanı çıkarmak değil, kaos çıkarmak değil, düzeni sağlamaktır. Aksi takdirde topu taca atmış olursunuz.

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.