Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Bu teklifin 4'üncü maddesinde uzlaşmayla ilgili açılan davalarla ilgili yargılama giderleri ve ücretivekâlete hükmedilmez... Peki, burada, avukatın günahı ne? Uzlaşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz. Avukat burada netice itibarıyla bir emek sarf ediyor -üçüncü kişi bu aynı zamanda- avukatın emeği üzerinde, kanunla buradan "hükmedilmez" diyor.

Bu resmen hukuk devletiyle bağdaşan bir husus değil Değerli Başkanım, siz kamu hukukçususunuz. Bu, Anayasa'nın 2'nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil eder. Taraflar uzlaşabilir ama avukatın buradaki hakkının saklı kalması lazım, muhafaza edilmesi lazım. Bunu kim ödeyecek? Yani kanun koyucu bu şekilde kaos yaratma yeri değil. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor.

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler.