Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Adalet ve Kalkınma Partisi 2003 yılından itibaren "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adı altında sağlık sistemimizde ciddi tahribatlara neden olmuştur. AKP, sağlığı hak temelli bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıp kâr amaçlı bir sektör olarak görmeye başlamıştır. Bu anlayış, sağlık sistemimizin ticarileşmesine, vatandaşların parası kadar sağlık hizmeti alabileceği bir düzen kurmuştur. AKP iktidarında sağlığa ayrılan bütçe, diğer alanlarda olduğu gibi, verimsiz ve kayırmacı bir anlayışla kullanılmaktadır.

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan devlet hastanesinin diyaliz ünitesi, gerekli diyaliz cihazları, diyaliz teknisyeni bulunmasına rağmen aylardır çalıştırılmamaktadır. Hastalar Niğde'de ve özel hastanede çözüm aramaktadır. Devlet kaynaklarının atıl tutulması nedendir?

Teşekkür ederim.