Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Değerli milletvekilleri, bu teklifin 6'ncı maddesi ve 12'nci maddesi birlikte alındığı zaman...

Komisyon Başkanı da meşgul ama Sayın Başkanım, bilmiyorum, kim cevap verecek.

BAŞKAN - Evet, Sayın Komisyon Başkanı, soru-cevap işlemi yapılmakta.

Buyurun, devam edin Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Süre de geçti ama...

BAŞKAN - Baştan alalım Sayın Tanal.

Ben eklerim size, siz devam edin.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şimdi, bu teklifin 6'ncı maddesi ile 12'nci maddesini birlikte aldığımız zaman... Türkiye'de iş yeri bulunmayan şirketlerle ilgili bir vergi muafiyet maddesi var. Doğru mu Başkanım? Doğru, kafanızı salladığınıza göre doğru.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Yok, ben cevaplayacağım, ağzımla.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kapitülasyonlar döneminde, yabancı devletlere o dönem, evet, böyle bir vergi muafiyeti getirilmişti; yıl 2018, teklifinizin 6'ncı ve 12'nci maddesinde, kapitülasyonlarda yabancı devletlere getirilen o vergi muafiyeti gibi, aynı şekilde iki tane madde geliyor. Yani biz farkına varmadan yeni kapitülasyonlar mı oldu?

Teşekkür ediyorum.