Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öğretmen, sağlıkçı, mühendis, mimar kamuda atama beklemeye devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığınca 100 bin öğretmen kadro açığı varken 20 bin öğretmen ataması yetersizdir. En az 40 bin öğretmen ataması bekleniyordu. 100 bin öğretmen kadrosu boşken yapılan atamanın yetersizliği nedeniyle ciddi bir mağduriyet var.

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığında ücretli öğretmenlerden bir bölümü kadro almış, 1.200 öğretmen kontenjan mağduru olmuştur. Kadro mağduru 1.200 öğretmene bir an önce kadro verilmelidir. Ağır koşullarda geçinen eğitim neferlerinin bütün koşulları sağladıkları hâlde kadro dışı bırakılmaları büyük haksızlıktır. 1.200 öğretmenin kadro atamaları sağlanmalıdır.

Bu arada mühendisler ve mimarlar için de kadro açılmalı ve onlara da bir an önce kadroları verilmelidir.

Teşekkür ediyorum Başkanım.