Konu:Sivas 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ni halka açtıklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Sivas 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ni halka açtıklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

İşletme hakkının devredilmesi süreci Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde, ilgili kurumların katılımıyla da devam etmektedir, öncelikle bunu belirtmek isterim.

AYHAN ALTINTAŞ (Ankara) - İhale? İhaleye ne oldu?

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Verilmeyecek mi?

İSMET YILMAZ (Sivas) - Yine, kamunun elindeki yeteneklerin... Bu ülkedeki özel sektör veya isteyen herkese de açıktır. Bu, protokolle de yapılabilir. Hizmet alım suretiyle yapabilirler. Bazı kurumlarımızın döner sermayesi var, döner sermayeden hizmet alınma suretiyle yapılabilir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani bula bula özel sektör, Katar mı bulundu dünyada?

İSMET YILMAZ (Sivas) - Dolayısıyla da devletin imkânlarına daha fazla katkı yapmak isteyen herkese açıktır.

Bir örneğini veririm. Herkesin ilinde yok mudur? Sivas İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ni halkımıza açıyoruz, herkese ücretsiz yer vereceğiz, fabrika yapacağız; buyurun, gelin ihalesi de yoktur, her gelene İkinci Organize Sanayi'de fabrika yapmak suretiyle yer veriyoruz ve aziz milletimizi Sivas'a davet ediyorum.

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Sakarya, Sakarya! Sakarya'ya gidelim.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Katar'la ne ilgisi var bunun yahu?

BAŞKAN - Teşekkürler.