Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMET YILMAZ (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sakarya 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü, kurulduğu 1975 yılından itibaren ürettiği ve bakım, onarımını yaptığı ürünler vasıtasıyla ülkemizin savunmasına çok önemli katkılar sağlamıştır. Fabrika -Makine Kimyayla birlikte- Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki bütün tırtıllı araçlar için muhtelif tip paletler ile muhaberede Mehmetçik'in gözü olan dürbünler ve diğer optik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmaktadır. Fabrika bu görevlerinin yanı sıra muhtelif zırhlı araçlara ait motor ve transmisyonlar ile diğer alt sistemlerin yenileştirilmesi hizmetini de sağlamaktadır.

Fabrikamız yaklaşık kırk beş yıllık bir savunma sanayisi bilgi birikimi ve tecrübesine sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı modern harp sistemlerini millî olarak üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için savunma sanayisinde kamu tecrübesi ile özel sektör dinamizmini harmanlayarak sinerji yaratan uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz.

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) - Hadi canım siz de!

İSMET YILMAZ (Devamla) - Bu sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda bizi hedefe götürecek stratejik bir tercihtir.

Özel sektörün elindeki yüksek teknolojiden ve iş yapma hızından istifade etme zarureti vardır. Bu hedef doğrultusunda fabrikamız, millî savunma sanayisinde ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanması ve yeni üretim imkânları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılması amacıyla 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Özelleştirme uygulaması, işletme hakkının devredilmesi suretiyle yapılacaktır. Satmak yok, personel tasfiyesi yok, bu süreçte ve sonrasında personelin özlük haklarında herhangi bir kayıp da yok. Burada esas olan, fabrikada verimliliğin artırılması ve stratejik ürünlerin üretilmesidir.

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) - Hani "Özelleştirme yok." diyordunuz, özelleştiriyormuşsunuz bak.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Fabrika arazisi ve arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü tezgâh ve ekipmanların mülkiyeti devlette kalacaktır. İşletme süresi boyunca fabrikanın yeteneklerinin korunması ve yeni yetenekler kazanmasına yönelik yatırımlar Millî Savunma Bakanlığı kontrolünde yapılacaktır. Hâlihazırda fabrikada üretilen Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı, tırtıllı araç paleti ve muhtelif optik malzemeler imalatı ile tank, obüs, tırtıllı araç ve optik cihazların fabrika seviyesi bakımları işletme hakkı devri sonrasında da aksamayacak, Millî Savunma Bakanlığı kontrol ve koordinesine yeni sistemlerin yenileme ve modernizasyonu yapılacak, fabrikaya ilave yetenekler kazandırılacaktır.

Ayrıca, fabrika tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin satışı özel sektör dinamizmiyle yapılacaktır.

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Neymiş bu özel sektör!

İSMET YILMAZ (Devamla) - Fabrikada yürütülen AR-GE faaliyetleri daha da ivme kazanacaktır. Millî güç, kamu-özel sektör güçlerinin toplamıdır. Güvenliğimizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması hızlı bir üretim için zarurettir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMET YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Size bir dakika süre vereceğim.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Arazi devletin, fabrika devletin, çalışanların tamamı devletin emrinde, Millî Savunma Bakanlığının kontrolünde. Millî Savunma Bakanlığında veya özel sektörde çalışmak orada çalışan personelin tercihine bağlı olacaktır. Ortak bir akılla hareket ederek bu süreci ülkemizin menfaatleri doğrultusunda neticelendireceğiz. Millî ve yerli bir savunma sanayisi için kamu ve özel sektör aynı hedef doğrultusuna kilitlenmeli ve birlikte çalışmalı. Özel sektör de devlet kurumları da birer millî servettir.

İki sayfalık araştırma önergesinde, 13 Ocak 2019 tarihinde BMC Karasu Fabrikasının temel atma törenine Katar Emirinin katıldığı ifade edilmektedir, bu törene Katar Emiri katılmamıştır. Bu ana kadar bu milletin lehine olan birçok uygulamaya karşı çıkıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık karşı çıkan oldu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaptık karşı çıkan oldu, büyük İstanbul Havalimanı'nı yaptık karşı çıkan oldu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hiçbirini yapmadınız Sayın Bakan.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Niye açmıyorsunuz o zaman? Açın o havaalanını.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Baraj yapıldı "Kurbağalara göl yapıyorsunuz." denildi, "Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?" denildi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi bağlayın Sayın Yılmaz.

Buyurun.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım, bitireceğim, son sayfaya geliyorum.

...İstanbul Boğaz Köprüsü yapılırken -15 Temmuz Şehitler Köprüsü- "Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar." denildi, hatta Vatan Caddesi yapılırken de "Uçak mı indireceksiniz?" denildi. Şimdi de ülkemize bir yetenek, bir kapasite kazandırmak için yapılan bir uygulama eleştirilmektedir.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Menderes yaptı, Menderes (!)

İSMET YILMAZ (Devamla) - Biz bir uygulama yaptık, bu uygulamanın milletimiz lehine olduğunu düşünüyoruz. Süreç sonunda savunma sanayimizin daha da güçleneceği görülecektir, milletimiz de buna şahit olacaktır. Kamu ve özel sektör iş birliği, güç birliği yapacaktır. Bu iş birliği sadece bu projede değil, MİLGEM projelerinde, ATAK helikopteri gibi birçok projede hayata geçirilmektedir.

"BMC Fabrikasının işçisi mi var?" diyor. İşçisi var. "Mühendisi mi var?" Mühendisi var. İzmir'de gidin fabrikasını görün. "Ürettiği mi var?" Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde olan Kirpilerin hepsi BMC tarafından üretilmektedir.

Yine, işletme hakkını...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMET YILMAZ (Devamla) - Başkanım, son, tamamlayacağım.

BAŞKAN - Tamam, bir dakika daha süre veriyorum.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Genelde "özeleştirme" denilince vatandaşın aklına satış gelir yani şeker fabrikaları gibi yani çimento fabrikası gibi ama işletme hakkının devri vatandaşımız tarafından özelleştirme olarak kabul edilmez. Ne gibi? Limanların özelleştirilmesi gibi. Bugün Mersin Limanı özelleştirildi mi? Özelleştirildi. Trabzon Limanı özelleştirildi mi? Özelleştirildi. İskenderun Limanı özelleştirildi mi? Özelleştirildi. Ama milletimiz biliyor ki bunlar kendisine aittir. Dolayısıyla burada yapılan da budur, burada bir sıkıntı yoktur.

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Sizin omuzlarınıza yıktılar Sayın Bakanım bu işi.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Yine denildi ki: "Niye Altay tankının prototipini yapan OTOKAR firması değil de BMC tercih edildi?" İki özel şirket arasında tercih yapılmış. Eğer özel şirketlerden biri hakkının yenildiğini düşünüyorsa -idarenin bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine tabidir- pekâlâ dava açıp hakkını savunabilirdi.

Dolayısıyla burada bu milletimiz lehine en doğru olan yapılmıştır. İnanın ki süreç sonunda görülecektir ki Türkiye bu uygulama sayesinde yeni bir yeteneği, yeni bir kapasiteyi kazanacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yılmaz.