Konu:Denizli ilindeki pamuk üreticilerinin mağduriyetine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:17/01/2019


Denizli ilindeki pamuk üreticilerinin mağduriyetine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Verimli toprakların adresi Denizli'mizde, maalesef, üreticilerimiz, pamuk üreticilerimiz perişan. Denizli'de 2017'de 55 bin ton pamuk üretilirken 2018 Ekim ayı itibarıyla 30 tona düşmüştür. TARİŞ, Denizli'de kapatılmıştır. Pamuk üreticilerimiz, çiftçilerimiz, maalesef, tüccarın eline, tüccarın insafına terk edilmiştir. Aydın'da TARİŞ pamuğun tonunu 4.200 liradan alırken Denizli'de tüccar 3.500 liradan almaktadır. Denizlili pamuk üreticilerimizin kaybı ise 12 trilyondur. Pamuk ithalatının baskısından dolayı ezilen üreticilerimiz, maalesef, TARİŞ'in kapatılmasıyla 12 trilyon bir zararla karşı karşıyadır.

Buradan hatırlatmak istiyorum: Köylü, milletin efendisidir.

Teşekkür ediyorum.