Konu:Yerel Seçimlerin Parametresi En Farklı Seçimlerden Bir Tanesi Olduğuna Ve Pek Çok Farklı Alanda Çalışma Yaptıklarına, İnsanların Yaşadığı Her Problemin Kendi Meseleleri Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:46
Tarih:16/01/2019


Yerel seçimlerin parametresi en farklı seçimlerden bir tanesi olduğuna ve pek çok farklı alanda çalışma yaptıklarına, insanların yaşadığı her problemin kendi meseleleri olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde her birimize hayırlı çalışmalar diliyorum.

Sayın hatip konuşmasının son bölümünde... Yani arkadaşlarım diyorlar ki: "Evet, ses çıkarmayalım, bekleyelim, işimizi bitirelim." Ama, yani, şimdi "araziye çıkmak" benim şahsen kullanmadığım bir tabirdir. Fazla şey buluyorum yani çok erkeksi bir tabir olarak buluyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) - Zaten size demedik ki.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben şahsen söylemedim ama arkadaşlarımın söylediği bir kelimedir, o da normal, söylemiş olabilirler.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Sizin grup başkan vekiliniz söyledi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben şunu ifade etmek istiyorum: Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimler Türkiye'nin bence en parametresi farklı, çoklu seçimlerinden bir tanesi. Biz gittiğimiz zaman pek çok farklı alanda çalışma yapıyoruz. Bir büyükşehir, bir il, küçük bir mahalle, hatta neredeyse köyler, her tarafı dolaşıyoruz ve gittiğimiz yerlerde de yaptığımız şeyler; yaptıklarımızı anlatmak, problemleri dinlemek. Milyonlarca insanın yaşadığı bir zeminden bahsediyoruz. Bütün bunları, burada sesinizi yükselterek, bağırarak bir çıkar üzerine olduğunu ifade etmek bu ülkeye çok büyük bir haksızlıktır, siyasete büyük bir haksızlıktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bizim burada yapmak istediğimiz şey... Gördüğümüz yerde ya da göremediğimiz yerde, ulaşabildiğimiz her bir noktaya kadar, insanımızın yaşadığı her bir problem bizim meselemizdir. Eğer gerçekten pantolon alamadığı için darda olan bir insan varsa bu bizim meselemizdir. Bakın, bugün burada yüzlerce milletvekili arkadaşım, ister iktidar ister muhalefet, kendi bölgesinden gelen küçük büyük inanılmaz çeşitlilikte problemle uğraşıyor. Birbirimize haksızlık yapmadan meselelerimizi çözmeye çalışalım. Yoksa sadece bir kısım, sadece memleketin darda kalanıyla ilgileniyor, biz sadece zenginleriyle ilgileniyoruz... O zaman niye seçimi biz kazanıyoruz bu memlekette ben anlayamıyorum. Vatandaşa söyleyemediğinizi bize mi söylüyorsunuz?

TUMA ÇELİK (Mardin) - 31 Martta kaybedeceksiniz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Niye onlara oy veriyorsunuz?" demeye çalışıyorsunuz. Ha, gideceğiz gene seçime, göreceğiz bakalım neticesi ne olacak?

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)